Baltijas jūras inovācijas atbalstīšana ar jauniem tirdzniecības instrumentiem

Baltijas jūras reģiona ekonomika atzīta par inovatīvu un uz spēcīgām zināšanām pamatotu, un inovācijas procesā galvenā loma ir maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Lai palīdzētu ar finansējumu tiem MVU, kuri vēlas starptautiski paplašināties, JOSEFIN projekts iepazīstina ar praktiskiem atbalsta instrumentiem, to skaitā Eiropas pretgarantiju un jaunu riska dalīšanas modeli.

 Citi rīki

 
Stokholma ir viena no pilsētām, kurā mazie un vidējie uzņēmumi saņēma projekta JOSEFIN finansējumu Stokholma ir viena no pilsētām, kurā mazie un vidējie uzņēmumi saņēma projekta JOSEFIN finansējumu

„Viens no šī projekta impulsiem ir Berlīnes IT uzņēmuma Condat AG, ar kuru mēs strādājām, veiksmes stāsts. Mēs viņiem noorganizējām piemērotu finansēšanas un tehnisko atbalstu, kas viņu IT sistēmām padarīja pieejamu Ķīnas tirgu.”
Torstens Melhorns (Torsten Mehlhorn), Investitionsbank Berlin projektu vadītājs

Bankas bieži nevēlas MVU nodrošināt finansējumu starpvalstu projektiem. Tas bieži attur uzņēmumus pilnībā izmantot savu potenciālu. Lai risinātu šo problēmu, JOSEFIN (Joint SME Finance for Innovation) piedāvā stratēģiskus pakalpojumus MVU Baltijas jūras reģionā, arī individuālas apmācības un pielāgotus padomus.

Baltijas jūras uzņēmējdarbība jaunu apvāršņu meklējumos

Baltijas jūras reģiona attīstība lielā mērā atkarīga no galveno dalībnieku spējas iesaistīties starptautiskajā tirgū. MVU bieži koncentrējas uz vietējo, nevis starptautisko tirgu: daļēji iemesls ir ar finansējuma nodrošinājumu saistītie sarežģījumi. JOSEFIN projekta mērķis ir veicināt tiešu starptautisku sadarbību un nodrošināt uzlabotu piekļuvi finansējumam, sniedzot iespēju ieviest jauninājumus un izmantot jaunus produktus un pakalpojumus.

Inovāciju potenciāla realizēšana

Galvenie inovāciju procesa dalībnieki – inkubatori, tehnoloģiju pārneses centri un publiskās attīstības bankas – kopīgi pilnveidos konkrētus rīkus un instrumentus iesaistītajām valstīm: Vācijā, Polijā, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā un Norvēģijā. Mērķa īstenošanai JOSEFIN partnerība ietver organizācijas ar biznesa attīstības pieredzi, piemēram, Eiropas Biznesa atbalsta tīklu, valsts iestādes, kas ir atbildīgas par politikas attīstību un ieviešanu, valsts finanšu institūcijas, kā arī pētniecības un tehnoloģiju attīstības organizācijas.

Drošs atbalsts MVU

Galvenais projekta sasniegums būs Eiropas pretgarantiju finansējuma izmantošanas iespēja. Tas atbalstīs MVU aizņēmumus, garantijas, riska un izaugsmes kapitālu, tādējādi samazinot finansiālo risku uzņēmumiem un finanšu institūcijām, kas veic starpvalstu biznesa aktivitātes, un veicinās sadarbību un starptautisku biznesu. Finanšu institūcijām tiks ieviests jauns riska dalīšanas modelis drošākai kredītu nodrošināšanai, kas ļaus reālāk novērtēt MVU kredītspēju.


Uzmetuma datums

04/01/2010