Projekts 'Baltic Deal' ('Baltijas darījums') samazina ūdens piesārņojumu Baltijas jūras reģionā

Inovatīvs zināšanu apmaiņas projekts ir palīdzējis popularizēt ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi un sniedzis labumu videi septiņās valstīs Baltijas jūras reģionā.

 Citi rīki

 
"Baltic Deal" mācību brauciens Dānijā, kura laikā dalībnieki uzzināja vairāk par mitrājiem.

" Projekts 'Baltic Deal' ir radījis veiksmīgu platformu zināšanu nodošanai starp cilvēkiem un pāri robežām. Projekts ir sasniedzis 2500 lauksaimnieku un 300 konsultantu, un daudzi no viņiem ir piedalījušies dažādos pasākumos. Varam novērot, ka lauksaimnieku informētība par vides problēmām un iespējamiem risinājumiem ir palielinājusies. Visās 117 projektā iesaistītajās demonstrācijas lauku saimniecībās jau ir īstenoti dažādi pasākumi uzturvielu zudumu mazināšanai vai tuvākajā laikā ir plānota šo pasākumu īstenošana. "

Kaspars Žūriņš, projekta vadītājs

Īpaša uzmanība projektā "Baltic Deal" pievērsta barības vielu efektīvas izmantošanas uzlabošanai, lai mazinātu uzturvielu zudumus saimniecībās. Vakcīnu un minerālmēslu noplūdes var radīt ievērojamu vides piesārņojumu ekosistēmās, gruntsūdenī, upēs, ezeros un jūrā un sākt procesu, ko sauc par eitrofikāciju, kas var izraisīt aļģu ziedēšanu un kura rezultātā var izzust bioloģiskā daudzveidība.

Eksperimentālajos apgabalos, piemēram, septiņās lielākajās salās Baltijas jūrā, lauksaimnieki pārbaudīja, kā samazināt šīs noplūdes rentablā veidā. Pārbaudītās uzturvielu zudumu samazināšanas metodes cita starpā ietvēra, piemēram, augu segas izmantošanu ārpus augšanas sezonas, mēslošanas tehnoloģiju uzlabošanu, kūtsmēslu apsaimniekošanas pilnveidi un noplūdes ūdeņu attīrīšanu.

Demonstrācijas saimniecības

Pēc eksperimentālajiem pasākumiem tika izveidots 117 demonstrācijas saimniecību tīkls visās septiņas partnervalstīs, un to mērķis ir parādīt, ka zaļākas lauksaimniecības metodes var ieviest, nesamazinot ražošanas apmērus vai konkurētspēju.

Projekta tīkls ļauj lauksaimniekiem un konsultāciju dienestiem mācīties vienam no otra, dodoties mācību braucienos savās valstīs un uz citām valstīm Baltijas jūras reģionā. Viņi arī ir piedalījušies konferencēs, apmaiņas pasākumos, semināros, darbsemināros un apmācību kursos.

Turklāt tika izveidota projekta tīmekļa vietne, kuras nolūks ir nodrošināt instrumentus un zināšanu avotu konsultantiem un lauksaimniekiem. Vietne tiek regulāri papildināta ar jaunu informāciju, rezultātiem un ziņām.

Papildus vadošajām organizācijām septiņās partnervalstīsprojektam "Baltic Deal" ir arī vairāk nekā 30 asociēto partneru visās deviņās valstīs ap Baltijas jūru, tostarp Krievijā un Vācijā. Asociētie partneri ir lauksaimnieku apvienības, konsultāciju dienesti, ministrijas un citas lauksaimniecības iestādes un organizācijas.


Kopējie ieguldījumi un ES finansējums

Projekta "Baltic Deal" kopējais budžets bija EUR 3 786 140, no kuriem ES Eiropas Reģionālās attīstības fonds nodrošināja EUR 2 973 510, izmantojot pārrobežu Baltijas jūras reģiona programmu 2007.–2013. gadam.


Uzmetuma datums

08/09/2014