Latvijas dzelzceļš — uz pareizā ceļa

Uzlabota pasažieru drošība, ērtāki braukšanas apstākļi un īsāks ceļā pavadītais laiks ir tas, ko iedzīvotāji un uzņēmumi iegūs, kad Latvijā tiks pabeigti būvniecības darbi jaunajā, 52 km garajā dzelzceļa posmā starp Skrīveriem un Krustpili.

 Citi rīki

 

Šim dzelzceļa posmam, kas ir daļa no daudz garākās Rīgas-Krustpils dzelzceļa līnijas, ir svarīga nozīme, jo pa to notiek pasažieru un kravu pārvadājumi uz Rīgas ostu un Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridoru. Tiek sagaidīts arī būtisks ekonomiskais ieguvums, jo biežākas dzelzceļa pakalpojumu izmantošanas rezultātā tiks paaugstināta dzelzceļa kapacitāte un tiks radītas apmēram 150 darba vietas.

Noslogota dzelzceļa līnija dziedē savas rētas 

Sākotnējā Rīgas-Krustpils dzelzceļa līnija ar diviem sliežu ceļiem tika uzbūvēta laikā no 1860. līdz 1861. gadam. Līnijas sākuma posms 74 km garumā lielā mērā ir saglabājies tāds pats, kā tas sākumā tika uzbūvēts. Taču Otrā pasaules kara laikā radīto postījumu dēļ tās otrajā posmā no Skrīveriem līdz Krustpilij, kas ir daļa no Eiropas transporta tīkla (TEN), palika tikai viens sliežu ceļš.

Vēl pavisam nesen vilcieniem, kas brauca pa šo maršrutu, bija jāveic piespiedu apstāšanās, lai palaistu garām pretimnākošos vilcienus, tādējādi palielinot kavēšanās laiku, nelaimes gadījumu risku un neērtības brauciena laikā. Šis projekts ļaus atjaunot otru sliežu ceļu (otrs sliežu ceļš 50,8 km garumā, kā arī papildu sliežu ceļi 2 km garumā stacijās) līdztekus jau esošajam sliežu ceļam, nodrošinot arī modernu infrastruktūru un sistēmas.

Stāsts par dzelzceļu, upēm un tiltiem

Latvijas Finanšu ministrijas ierosinātajā priekšlikumā izklāstītie darbi ietver daudz vairāk nekā tikai sliežu ceļa izbūvi. Ir izstrādāts visaptverošs plāns, lai paaugstinātu dzelzceļa pakalpojumu drošības prasības un lai nodrošinātu, ka dzelzceļš tagad un arī turpmāk spētu apmierināt pieprasījumu pēc pārvadājumiem.

Plāns ietver zemes darbus, visa projekta uzraudzību, 34 nelielu tiltu un caurteku rekonstrukciju un būvniecību, divu jaunu tiltu celtniecību pār Pērsi un Aivieksti un piecu staciju rekonstrukciju: Skrīveros, Koknesē, Aizkrauklē, Pļaviņās un Krustpilī.

Drošība pasažieriem, darbs vietējiem iedzīvotājiem

Infrastruktūra ietvers 15 rekonstruētas un drošākas pārbrauktuves, labākus pasažieru peronus, kā arī modernu signalizācijas, telekomunikāciju un elektroapgādes sistēmu. Tiks samazināts avāriju un piesārņojuma risks, tādējādi palīdzot saglabāt tīru vidi. Turklāt reģionā palielināsies nodarbinātība — projekta īstenošanas laikā tiks radītas 150 darba vietas, kurās cilvēkiem būs iespēja strādāt vidēji mazliet ilgāk nekā trīs gadus.


Uzmetuma datums

24/06/2010