Sērskābā gudrona dīķi aiziet nebūtībā

Latvijas bīstamo atkritumu izgāztuvē notiks ievērojami attīrīšanas darbi. Tiks veikta virkne pasākumu, lai droši un bez apdraudējuma likvidētu visdažādāko ķimikāliju maisījumu, kas izgāztuvē krājies vairāk nekā 40 gadus.

 Citi rīki

 

Objekts atrodas 30-35 km attālumā uz austrumiem no Rīgas un slēgts 1986. gadā. Izgāztuves divos dīķos atrodas galvenokārt sērskābais gudrons. Projekta gaitā iecerēta dīķu sanācija. Pēc teritorijas sanācijas to vēlāk izmantos mežsaimniecības vajadzībām.

Kaitīgi ķīmiskie atkritumi vienā izgāztuvē

Latvijas valdība Inčukalna dīķu sanāciju izvirzījusi par prioritāti. Dīķi tiek uzskatīti par „vēsturiski piesārņotu vietu” – tā ir atsauce uz daudziem objektiem, ko Latvija mantojusi no agrākās politekonomiskās sistēmas. Parasti šīs vietas ir bijušie militārie objekti vai vietējo rūpnīcu izgāztuves.

Šī ES daļēji finansētā projekta mērķis ir attīrīt 25 000 m2 lielu platību Inčukalna pagastā, kur atrodas Dienvidu un Ziemeļu sērskābā gudrona dīķi. 1950.–80. gados no Rīgas naftas pārstrādes un smēreļļu rūpnīcas izveda ķīmiskos atkritumus — sērskābo gudronu un citus atkritumus, kas veidojušies medicīnisko un parfimērijas eļļu ražošanas procesā. Atkritumus vienkārši izgāza smilšu karjeros.

Izgāztuvi 1986. gadā slēdza, taču, tā kā karjeros nebija ne pamatnes, ne bortu hidroizolācijas, piesārņojums infiltrācijas ceļā ir nonācis gruntsūdeņos un arī artēziskajos ūdeņos 70 – 90 metru dziļumā. Piesārņotie artēziskie ūdeņi ar ātrumu 25 – 35 m/gadā virzās uz ziemeļiem Gaujas upes virzienā. Pētījumi liecina, ka piesārņoto pazemes ūdeņu izplatības areāli ir šādi: Ziemeļu dīķim — 148 ha, Dienvidu dīķim — 139 ha.

Projekts ilgums ir trīsarpus gadi, un tā galvenais mērķis ir novērst turpmāku piesārņojuma nokļūšanu piegulošajās teritorijās. Projekts ietver šādus darbus: objektu pirmapstrāde, ekskavēšana, ūdens atsūknēšana, attīrīšana, neitralizācija un visbeidzot objektu pārsegšana.

Izmantošana par meža zemi

Projekta realizācijas posmā tiks nodrošinātas darbavietas aptuveni 20 cilvēkiem. Pēc projekta realizācijas uzlabosies gruntsūdeņu, virszemes ūdeņu, augsnes un grunts kvalitāte bīstamo atkritumu izgāztuvei piegulošajā teritorijā līdz tādai pakāpei, kad netiek apdraudēta cilvēku veselība un vide.

Pēc sanācijas darbu pabeigšanas 30 gadu garumā tiks veikts pēcsanācijas monitorings un uzraudzīšana. Pēc tam šo teritoriju varēs izmantot mežsaimniecībā saskaņā ar Inčukalna novada teritoriālo plānojumu. Bez tam projekta gaitā tiks panākta objekta atbilstība ES tiesību aktiem par dzeramo ūdeni un komunālajiem notekūdeņiem.

Uzmetuma datums

21/02/2011