Baltijas jūras reģionā pilsētu mājokļi kļūst videi draudzīgāki

Eiropā mājokļi ir viens no lielākajiem energoresursu patērētājiem un CO₂ emisiju radītājiem. Mūsdienās notiek klimata pārmaiņas un izsīkst energoresursi. Nesen iesāktā Urb.Energy projekta mērķis ir veicināt plašāku atjaunojamo energoresursu izmantošanu, piedāvāt inovatīvas finansēšanas shēmas ar to saistītiem pasākumiem, kā arī ieviest piecas stratēģijas integrētai pilsētvides attīstībai, tostarp vadlīnijas un rokasgrāmatas.

 Citi rīki

 

“Urb.Energy piedāvā daudz priekšrocību mājokļu īpašniekiem, īrniekiem un mājokļu biedrībām, tostarp – energoefektīvākas ēkas, pievilcīgāku dzīvojamo vidi, finansēšanas un pārvaldības viedos rīkus, kā arī ievērojamus izmaksu ietaupījumus lietotājiem.”
Peters Bušs, Brandenburgas Infrastruktūras un teritoriālās plānošanas ministrija

Statistika liecina, ka ēkas patērē vairāk nekā pusi no visiem energoresursiem un rada vairāk nekā 25 % CO₂ emisiju Eiropas Savienībā. Tādēļ ir ļoti svarīgi ieviest procesu, kas samazinātu patēriņa līmeni un veicinātu cieņu un atbildību pret vidi. Urb.Energy projekta un tā partneru ieguldītā darba rezultāts būs Baltijas jūras reģiona dzīvojamo rajonu ilgtspējīga un visaptveroša atjaunošana.

Plašs partneru spektrs

Apmēram 15 partneri no Vācijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Baltkrievijas sadarbosies, lai izveidotu integrētas pilsētvides attīstības stratēģijas. Šie partneri pārstāv reģionālās ministrijas, pilsētas, mājokļu un pilsētvides attīstības biedrības, par energoefektivitāti atbildīgās iestādes, kā arī valsts iestādes, kas atbild par finansējumu. Partnerus atbalstīs tīkls, ko veido 20 asociētās organizācijas. Tīklā ir iesaistītas valstu ministrijas, pilsētu pārvaldes un namu pārvaldes, par energoresursiem atbildīgās iestādes, finanšu iestādes, kā arī namīpašnieku un iedzīvotāju biedrības. Trīs starptautiskas konferences, kā arī semināri un darbsemināri pavērs iespējas diskusijām, ideju apmaiņai un stratēģiskajai plānošanai.

Uzmanības centrā — rūpes par vidi

Urb.Energy projekts balstās uz trim darba virzieniem: pilsētvides attīstību, ēku un apgādes infrastruktūras energoefektivitāti un finanšu instrumentiem. Integrētās pilsētvides attīstības koncepcijas tiks izstrādātas tā, lai tās varētu kļūt par standartpraksi citās reģiona pilsētās. Partneri sniegs ieteikumus par dzīvojamo rajonu un infrastruktūras uzlabošanu tādā veidā, lai energoefektivitāte kļūtu par būtisku elementu celtniecībā un pilsētu attīstībā. Lai nodrošinātu visu projekta partneru mērķu vienotību, darba nozares koordinācijas komanda uzņemsies vadošo lomu un pārraudzīs sekmes.

Pieejas dokumentēšana tās plašākai izmantošanai

Kopumā projekts palīdzēs mazināt reģiona atkarību no energoresursu importa un pasargās to no aizvien pieaugošajām energoresursu cenām. Rokasgrāmatās būs izklāstītas stratēģijas integrētai pilsētvides attīstībai un norādīti veidi, kā uzlabot reģiona mājokļu energoefektivitāti un energoapgādes sistēmas. Vadlīnijās būs sniegta arī informācija par finansējumu – veidiem, kā izmantot publisko un privāto banku inovatīvos finanšu instrumentus.

Uzmetuma datums

15/06/2010