Projekts “Baltic Biogas Bus” biogāzes izmantojuma palielināšanai pilsētu autobusos

Projekta mērķis bija palielināt biogāzes izmantojumu Baltijas jūras reģiona pilsētu autobusos, palīdzot pilsētām izstrādāt biogāzes autobusu ieviešanas stratēģijas. Projekta paplašināšanas posmā tika noteikts uzdevums uzlabot biogāzes autobusu stāvokli tirgū, atbalstot biogāzi kā transporta degvielu un uzlabojot biogāzes autobusu energoefektivitāti ar “hibrīda” piedziņas ķēžu un ekobraukšanas tehnoloģiju.

 Citi rīki

 
24 metrus garš trīs posmu hibrīdautobuss, kas ir darbināms ar biogāzi un elektrību, Norvēģijas pilsētas Bergenas ielās.  © Skyss 24 metrus garš trīs posmu hibrīdautobuss, kas ir darbināms ar biogāzi un elektrību, Norvēģijas pilsētas Bergenas ielās. © Skyss

" Pateicoties ES finanšu atbalstam, esam spējuši apliecināt, ka biogāzes autobusi ir loģiska izvēle ilgtspējīga pilsētas transporta nodrošināšanai. "

Peter Liss, Vesterosas sabiedriskā transporta uzņēmuma direktors

Sākotnējā projekta ietvaros tika analizēti biogāzes ražošanas līmeņi, izaugsmes scenāriji un izplatīšanas infrastruktūra un tika veikta esošās un plānotās biogāzes infrastruktūras kartēšana Baltijas jūras reģionā. Partneri izstrādāja stratēģijas biogāzes autobusu iegādes paātrināšanai un biogāzes autobusu ieviešanas rokasgrāmatu. Laboratorijā un faktiskos pārvietošanās apstākļos veiktie mērījumi apstiprināja biogāzes autobusu radīto emisiju zemo līmeni.

Igaunijas pilsētā Tartu tika sagatavots transporta plāns, kurā bija iekļauti biogāzes autobusi, un tika uzcelta pilsētas pirmā biogāzes uzpildīšanas stacija. Projekta īstenošanas pirmo trīs gadu laikā biogāzes autobusu skaits partnerpilsētās divkāršojās — no 300 līdz 600 autobusiem. Tartu plāno no 2017. gada pilsētā izmantot tikai ar biogāzi darbināmus autobusus.

Ieguldījums hibrīdautobusos

Otrā posma laikā tika veikti ieguldījumi dažāda veida hibrīdautobusos, kuri izmanto gan biogāzi, gan elektrību. Pašlaik šādi autobusi ir daļa no regulārās pilsētas satiksmes Bergenā, Norvēģijā, un Vesterosā, Zviedrijā. Bergenā, Lietuvas pilsētā Kauņā un Polijas pilsētās Žešovā un Tihi autobusi tika aprīkoti ar ekobraukšanas sistēmām, ko izmantoja apmācībās par ekonomiska degvielas patēriņa braukšanas veidu. Ņepolomicē, Polijā, tika uzbūvēta mobila iekārta no atkritumu poligona iegūtas nepārstrādātas biogāzes kvalitātes uzlabošanai, lai to būtu iespējams izmantot kā transporta degvielu. Pēc tam šī biogāze tika pārbaudīta autobusos.

Galīgajā ziņojumā ir veikts ieguldījumu novērtējums un sniegta biogāzes ražošanas un kvalitātes uzlabošanas līdz degvielas līmenim analīze, aplūkojot sociālos, ar vidi saistītos un ekonomiskos aspektus.

Abos posmos būtiska uzmanība tika pievērsta komunikācijai un ieinteresēto personu attiecībām, izstrādājot regulāri atjauninātu tīmekļa vietni, biļetenus un faktu lapas. Projekta semināros un starptautiskos sabiedriskos pasākumos tika sniegta informācija par projektu “Baltic Biogas Bus”, tā konstatējumiem, partneru paraugpraksēm un biogāzes ražošanu. Ziņas par projektu bija lasāmas arī žurnālos un laikrakstos.


Kopējie ieguldījumi un ES finansējums

Projektos “Baltic Biogas Bus” un “More Baltic Biogas Bus” veiktā ieguldījuma kopējā summa ir 7 405 670 EUR, no kuras ES Eiropas Reģionālās attīstības fonds iegulda 4 565 627 EUR, piešķirot šos līdzekļus no Baltijas jūras reģiona programmas 2007. –2013. gada plānošanas periodam.


Uzmetuma datums

01/02/2016