VV JRC (Valga-Valka — kopīgu glābšanas spēju uzlabošana pierobežā) — saskaņota glābšanas dienestu darbība nozīmē vairāk izglābtu dzīvību

Lai nodrošinātu efektīvāku un rezultatīvāku reaģēšanu ārkārtas situācijās, projekta laikā tika saskaņots glābšanas dienestu darbs sadraudzības pilsētās — Igaunijā esošajā Valgā un Latvijā esošajā Valkā.

 Citi rīki

 
Projekta īstenošanas laikā Valgā tika uzbūvēts ugunsdzēsēju depo, kas atrodas tuvāk pilsētas centram, savukārt Valkas vajadzībām tika iegādātas divas ugunsdzēsēju automašīnas. © Igaunijas Glābšanas pārvalde Projekta īstenošanas laikā Valgā tika uzbūvēts ugunsdzēsēju depo, kas atrodas tuvāk pilsētas centram, savukārt Valkas vajadzībām tika iegādātas divas ugunsdzēsēju automašīnas. © Igaunijas Glābšanas pārvalde

" Viena ļoti būtiska problēma bija informācijas trūkums par otras valsts (Igaunijas un Latvijas ugunsdzēsības un glābšanas dienestu) standarta darba procedūrām. Noteikumi katrā valstī bija ļoti atšķirīgi, tāpēc projekta īstenošanas laikā tika ierosināti un ieviesti veidi, kā uzlabot pārrobežu sadarbību un zināšanas par otrai pusei pieejamajiem resursiem. "

Anu Roomere, vadošā iestāde

Pat Eiropas atvērtās robežas un kopīgais sauklis “divas valstis, viena pilsēta” nav palīdzējis pilnībā novērst atšķirības starp Valgu un Valku, kuras līdz pat 1920. gadam bija viena pilsēta. Ja šīs atšķirības ir saistītas ar ārkārtas reaģēšanas dienestiem un sabiedrības drošību, tās var kļūt dzīvībai bīstamas.

Tieši tādā situācijā atradās abas pilsētas. Lai gan tās var uzskatīt par dvīņu pilsētām visās šī vārda nozīmēs, administratīvā ziņā tās tomēr darbojās kā divas dažādas pilsētas. Tas nozīmē, ka katrai no tām bija savs dienests reaģēšanai ārkārtas situācijās. Taču nebija vajadzīgs ilgs laiks, lai ārkārtas reaģēšanas dienesti abās pilsētās saprastu, ka situācijā, kad viss ir tik ļoti savstarpēji saistīts kā Valgā un Valkā, koordinācijas uzlabošana starp abiem glābšanas dienestiem varētu sniegt vienīgi ieguvumus reģiona iedzīvotājiem.

Svarīga ir katra sekunde

Lai uzlabotu darba efektivitāti un sabiedrības drošību, projekta “VV JRC” mērķis bija paaugstināt ārkārtas reaģēšanas dienestu darba kvalitāti Valgā un Valkā, padziļinot pārrobežu sadarbību. Praksē tas nozīmēja brīvu savstarpējo sakaru līniju izveidi, lai precizētu katras puses pienākumus pārrobežu glābšanas operācijās. 

Projekts turklāt palīdzēja arī būtiski uzlabot infrastruktūru, kas nepieciešama kopīgu glābšanas operāciju veikšanai. Piemēram, projekta īstenošanas laikā Valgā tika uzbūvēts ugunsdzēsēju depo, kas atrodas tuvāk pilsētas centram, savukārt Valkas vajadzībām tika iegādātas divas ugunsdzēsēju automašīnas. Pēc šīs infrastruktūras iegūšanas tika īstenoti sadarbības līgumi un procedūras kopīgu glābšanas operāciju veikšanai.

Projekta īstenotāji norāda, ka, tā kā abas pilsētas tagad ir Šengenas zonā, ir būtiski, lai tās spētu viena otrai palīdzēt krīzes situācijā. Īpaši aktuāli tas ir tad, kad nelaimes gadījums notiek robežas tuvumā un otras valsts glābšanas dienesti faktiski atrodas tuvāk notikuma vietai nekā dienesti tajā pilsētā, kur negadījums noticis. Bez saskaņotām procedūrām tiktu zaudēts tik ļoti vērtīgais laiks — ārkārtas situācijās svarīga ir katra sekunde. 

Kopīgs darbs, lai glābtu dzīvības

Iespējams, ka viens no nozīmīgākajiem projekta “VV JRC” rezultātiem bija tā ietvaros organizētās kopīgās glābšanas mācības. Vienas mācību sesijas laikā tika izspēlēts katastrofas scenārijs — uz Pedeles upes tilta Valkā sadūrusies vieglā automašīna un mikroautobuss, ir daudz cietušo un iespējama degvielas noplūde upē. Valkas glābšanas dienests viens pats nespētu tikt galā ar šāda mēroga katastrofu, taču, tā kā bija pieejama arī Igaunijas kolēģu sniegtā koordinētā palīdzība, glābēji varēja ātri un efektīvi reaģēt, tādējādi glābjot dzīvības šādos nelaimes gadījumos.

Šādas mācības bija svarīgas ne tikai abu pilsētu glābšanas dienestiem, bet to laikā sabiedrība varēja redzēt, kā Igaunijas un Latvijas ugunsdzēsības dienesti, policija un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesti spēj sadarboties nolūkā sniegt ātrākus un efektīvākus pakalpojumus.


Kopējais ieguldījumu un ES finansējuma apjoms 

Kopējais ieguldījumu apjoms projektā “Valga-Valka — kopīgu glābšanas spēju uzlabošana pierobežā” ir EUR 2 343 453, Eiropas Reģionālās attīstības fondam ieguldot EUR 1 991 932 pārrobežu sadarbības programmas “Igaunija-Latvija” 2007.–2013. gada plānošanas periodam ietvaros. Ieguldījumi tika veikti saskaņā ar prioritāti “Plašāka programmas apgabala kohēzija”.


Uzmetuma datums

14/07/2016