Pārrobežu izglītība pierāda sevi Latvijā un Igaunijā

ES finansētajā projektā “Valkas mākslas skolas kā kopīga pārrobežu kultūrizglītības centra attīstība” (Art School “Walk”) tika izveidots kopīgs pārrobežu kultūrizglītības centrs Valkas un Valgas dvīņu pilsētām Latvijā un Igaunijā. Centrs nodrošina Igaunijas un Latvijas bērniem mākslas izglītību viņu dzimtajā valodā, vienlaikus ļaujot visiem skolēniem mācīties vienā ēkā. Pašreiz Valkas Mākslas skolā tiek piedāvātas sešas pārrobežu izglītības nodarbības igauņu valodā — zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, mākslas vēsture, kokgriešana un veidošana.

 Citi rīki

 
Valkas Mākslas skolā top kokgriezums. © Helena Järviste Valkas Mākslas skolā top kokgriezums. © Helena Järviste

" Valkas novada dome un Valgas pilsētas dome koordinēja radošu projektu, kurā tika savesti kopā jaunieši un mākslas mīļotāji, kuriem interesē mākslas izglītība. Dvīņu pilsētu domes radīja iespēju jauniešiem mācīties mākslu vienuviet, bet katram savā valodā, pārveidojot Valkas Mākslas skolu par kopīgu pārrobežu izglītības centru. Tāpat projekta laikā tika īstenoti vairāki kopīgi kultūrizglītības pasākumi. "

Jana Putniņa, projekta galvenā partnera pārstāve, Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas Attīstības un projektu daļas vadītāja

Pirmajā gadā Valkas Mākslas skolā tika uzņemti 18 igauņu skolēni vecumā no 9 līdz 14 gadiem. Nākamajā gadā viņu skaits palielinājās līdz 25. Ir notikuši pieci kopīgi kultūrizglītības pasākumi — četri skolēniem un viens skolotājiem no mākslas izglītības iestādēm. Pieciem dalībniekiem tika noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Tornio Somijā un Haparandu Zviedrijā.

Māksla ikvienam 

Projekta laikā no 2012. līdz 2013. gadam Valkas Mākslas skolas klases tika nodrošinātas ar nepieciešamo aprīkojumu un mācību materiāliem. Katru gadu skolu apmeklē 230 līdz 260 skolēnu, no kuriem aptuveni 120 ir no Igaunijas, un no viņiem apmēram 25 apmeklē nodarbības, kas norit igauņu valodā. 

Tādējādi mākslas mīļotājiem, kuri interesējas par mākslas izglītību, ir iespēja iegūt sertificētu izglītību mākslā un ar to saistītajos priekšmetos savā dzimtajā valodā (latviešu, igauņu vai krievu). Projekts ir radījis centralizētu pulcēšanās vietu reģiona vietējiem mākslas entuziastiem. Tas ir arī būtiski paaugstinājis mākslas izglītības līmeni Valgā. 

Valku un Valgu šķir robeža, bet tās vieno kopīgs moto “Viena pilsēta, divas valstis”. Valkas novada dome un Valgas pilsētas dome ir arī iepriekš organizējušas pārrobežu projektus kultūras, sporta, izglītības, sociālajā un veselības aprūpes jomā. Tomēr Valkas Mākslas skola ir vienīgā mākslas izglītības iestāde, kas pieejama dvīņu pilsētās. 

Igauņu valodas integrēšana un pieredzes apmaiņa

Pirms projekta igauņu skolēni nevarēja apgūt mākslas izglītību, jo skolā nebija skolotāju, kas prastu igauņu valodu. Lai to mainītu, tika pieņemti darbā trīs igauņu skolotāji un direktora vietnieks, lai atvieglotu mācīšanos igauņu valodā. Igauņu valodā iztulkoja daudzas nodarbību programmas, kā arī skolas noteikumus. Projekts ir ieguvums šiem skolotājiem, sniedzot iespēju strādāt tuvu savām mājām bez nepieciešamības doties darba meklējumos uz kādu lielāku pilsētu.

Pieredzes apmaiņas brauciens ļāva viesiem no Valkas un Valgas apskatīt kaimiņvalstu pilsētas, kas iesaistītas pašas savās pārrobežu mākslas izglītības programmās. Viņi dalījās ar vērtīgu pieredzi, zināšanām un paraugpraksi pārrobežu sadarbībā. Projekta laikā noorganizēja arī kultūrizglītības pasākumus, no kuriem var izcelt grafiti meistarklasi igauņu un latviešu bērniem.

Kopējais ieguldījumu un ES finansējuma apjoms 

Kopējais ieguldījumu apjoms projektā “Valkas mākslas skolas kā kopīga pārrobežu kultūrizglītības centra attīstība” (Art School “Walk”) ir EUR 122 429, Eiropas Reģionālās attīstības fondam ieguldot EUR 83 292 darbības programmas “Igaunija un Latvija” 2007.–2013. gada plānošanas periodam ietvaros.

 

Uzmetuma datums

23/11/2017