IKT veselības aprūpē: sociālo iespēju stiprināšana attiecībā uz e-veselības tehnoloģiju pielietojumu, sabiedrībai novecojot

E-veselības projekta mērķauditorija ir pilsoņi ar hroniskām slimībām un medicīnas speciālisti partnervalstu reģionos, un tā mērķis ir nodrošināt iespējas un zināšanas par e-veselības tehnoloģiju izmantošanu slimību profilaksē un ārstēšanā, un veicināt to pielietojumu.

 Citi rīki

 
E-veselības tehnoloģijas sniedz nozīmīgus ieguvumus pilsoņiem ar hroniskām slimībām, īpaši vecākiem cilvēkiem E-veselības tehnoloģijas sniedz nozīmīgus ieguvumus pilsoņiem ar hroniskām slimībām, īpaši vecākiem cilvēkiem

" Tika izstrādāta platforma „E-veselība pilsonim”, kas sniedza viegli saprotamu priekšstatu par pacientu stāvokli un e-veselības tehnoloģiju sniegtajiem ieguvumiem. "

Prof. Dr. Rolands Trills (Roland Trill), Flensburgas Lietišķo zinātņu universitāte

E-veselības tehnoloģiju zināšanas pilsoņiem un medicīnas speciālistiem un prasme tās izmantot ir svarīgs faktors turpmākajā inovatīvu veselības aprūpes tehnoloģiju attīstības procesā. Tomēr pilsoņu un medicīnas speciālistu vēlme apgūt jaunas zināšanas un izpratni, kā arī gatavība pielietot e-veselības tehnoloģijas būtiski atšķiras un ir jāstiprina visos partnervalstu reģionos.

Projekta partnerībā ir iekļauti speciālisti no slimnīcām, universitātēm, reģionālajiem veselības aprūpes plānošanas administratīvajiem centriem, pašvaldībām, kā arī Baltijas jūras reģiona telemedicīnas speciālisti. Projekta atbalstu nodrošina tīkls „E-veselība reģioniem” un tā politiski stratēģiskā padome, kas tika izveidota INTERREG IIIB projekta gaitā izpratnes veidošanai un veicināšanai. Tīkla „E-veselība reģioniem” darbība tiek nodrošināta un finansēta neatkarīgi no šī projekta.

Pieaugoša vajadzība pēc e-veselības tehnoloģijām

Sabiedrības novecošanas rezultātā visos partnervalstu reģionos arvien palielinās pilsoņu īpatsvars ar hroniskām slimībām, īpaši vecākiem cilvēkiem. Tādējādi hronisko slimību profilakse un ārstēšana ir svarīga un īstenojama iniciatīva. E-veselības tehnoloģijas nodrošina abpusēji izdevīgas sadarbības iespējas, profilakses un ārstēšanas gaitā iesaistot gan pacientus, gan medicīnas speciālistus. Šīs tehnoloģijas sniedz pacientiem iespēju uzņemties lielāku atbildību pašiem par savu veselību un dzīves kvalitāti, kā arī tās nodrošina uzlabotu izmaksu efektivitāti veselības aprūpes nozarē.

Veiksmīgi rezultāti

Uz pacientu vērsta metode ir veiksmīgi pielietota, pacientiem ar sirds un asinsvadu slimībām nodrošinot iespēju pašiem pārraudzīt savu stāvokli, sekot saviem datiem un izmantot teleapmācības programmas ar dažādu e-veselības tehnoloģiju starpniecību. Pacienti, kas ceļo, var saglabāt mobilitāti.

ES Baltijas jūras reģiona galvenās stratēģijas izstrādē iesaistītie eksperti uzskata, ka šis projekts palīdz apzināt un uzlabot izpratni par veselību, kas ir galvenais faktors veselības aprūpes uzlabošanai ES valstīs.


Kopējie ieguldījumi un ES finansējums

IKT veselības aprūpes projektā veiktā ieguldījuma kopējā summa ir EUR 3 645 620, un EUR 2 606 820 no šīs summas ir nodrošinājis Eiropas Reģionālās attīstības fonds ar Baltijas jūras reģiona darbības programmas starpniecību 2007.–2013. gada plānošanas periodā.


Uzmetuma datums

03/06/2015