Politikas studijas

ES Reģionālās un Kohēzijas politikas finansējumu saņēmušo projektu ietvaros tiek veikti svarīgi pētījumi, analīzes, sagatavoti ziņojumi un gūti rezultāti, kas veicina pieredzes, zināšanu un paraugprakses apmaiņu ES mērogā. Šī datubāze ar meklēšanas funkciju ir paredzēta galvenokārt projektu vadītājiem, politikas veidotājiem un citiem speciālistiem, lai veicinātu politikas studijas, un tajā ir iekļautas gadījumu izpētes, ex-post novērtējuma ziņojumi un citi projektu kopsavilkumi. Šie dokumenti ir brīvi pieejami, veicot meklēšanu ar tālāk redzamo lauku palīdzību.

 Citi rīki