Nākamās paaudzes zaļā enerģija Baltijas jūras reģionā

ES finansētā projektā Baltijas jūras reģionā tika uzlabota modernās energoelektronikas ieviešana mazajos un vidējos uzņēmumos, kas darbojas atjaunojamo energoresursu enerģijas un mobilitātes jomā. Šo tehnoloģiju izmanto enerģijas pārveides, pārvades un patēriņa jomās un tā var palīdzēt pāriet uz videi nekaitīgākas sabiedrības modeli.

 Citi rīki

 
Green PE’s household pilot project in Sweden. ©Natek Power Systems AB (2019) Green PE’s household pilot project in Sweden. ©Natek Power Systems AB (2019)

" Modernā energoelektronika ir strauji augoša nozare Baltijas jūras reģionā, un projekts “Green PE” mums sniedza iespēju uzzināt, kādas darbības šajā jomā tiek veiktas citās valstīs. Esam atraduši īstos cilvēkus sadarbībai un kopā esam pārbaudījuši modernās energoelektronikas izmantošanas iespējas dažādās jomās. "

Dr. Jānis Stabulnieks, Latvijas Tehnoloģiskā centra direktors

Laikā, kad katras nākamās paaudzes elektroniskās ierīces kļūst aizvien mazākas, modernā energoelektronika ļauj palielināt mūsu ikdienā izmantojamo ierīču jaudu un efektivitāti. Ir pierādīts, ka šī tehnoloģija ļauj ietaupīt līdz pat 50 % enerģijas. Taču tehnoloģijas pieņemšanu tirgū kavē tās cena un citi tehnoloģiska rakstura šķēršļi.

Projektā “Green PE” ES līdzekļi tika izmantoti, lai sniegtu uzņēmumiem ekspertu sagatavotu informāciju par moderno energoelektroniku. Projekta partneri sanāca kopā, lai parādītu, kā tieši šīs tehnoloģijas var būt noderīgas trīs nozarēs: atjaunojamo energoresursu enerģijas, elektromobilitātes un energoefektīvu mājokļu jomā.

Zaļā revolūcija

Lai nākamās paaudzes vēja turbīnas, saules enerģijas tehnoloģijas un elektroautomobiļi varētu droši un efektīvi darboties, tiem ir vajadzīga modernā energoelektronika. Vienā no projekta “Green PE” pieciem demonstrējumu izmēģinājumiem Ķīles Universitāte Vācijā vadīja līdzstrāvas/maiņstrāvas pārveidotāja izstrādi. Šī vispusīgā ierīce tika izmēģināta vēja turbīnās, taču to var pielāgot un izmantot arī saules elektrostacijās.

Lai parādītu, kā moderno energoelektroniku var izmantot elektromobilitātes (e-mobilitātes) jomā, lai konkurētu ar tradicionālajiem iekšdedzes transportlīdzekļiem, projekta laikā tika veikti izmēģinājumi ar elektriskajiem sacīkšu automobiļiem un atkritumu savākšanas mašīnām. Pusvadītāju elementu izmēģinājuma pārbaužu rezultātā kāds Latvijas uzņēmums izstrādāja elektropiedziņas motoru, kas pašlaik ir nodots ražošanā. Dānijā tika izmēģināta atkritumu savākšanas mašīnām paredzēta akumulatoru tehnoloģija. Izmēģinājumu rezultāti ir publicēti produktu izstrādātājiem paredzētā ziņojumā, savukārt mazāk tehniski kopsavilkuma dokumenti ir pieejami uzņēmumu vadošajiem darbiniekiem.

Viedajiem mājokļiem ir vajadzīgas efektīvas enerģijas pārveides tehnoloģijas, lai ietaupītu enerģiju un samazinātu izmaksas, izmantojot intelektiskās automatizācijas risinājumus apgaismojuma, klimata un drošības sistēmām. Kāda mājsaimniecība Zviedrijā izmēģinājuma nolūkā tika aprīkota ar 20 saules enerģijas paneļiem, 14 saules enerģijas kolektoriem un enerģijas uzglabāšanas sistēmu, kuras pamatā ir energoelektronika. Energoelektronikas sistēmu izmēģināšanas nolūkā piecas saules enerģijas paneļu izmēģinājumu stacijas tika izvietotas arī Fizikas institūtā Tartu.

Informācija nozares pārstāvjiem

Līdztekus minētajiem demonstrējumu izmēģinājumiem projekta laikā notika arī 80 uzņēmumu apmeklējumi, kas uzņēmumiem palīdzēja pārskatīt savu pieeju un apsvērt modernās energoelektronikas izmantošanas iespējas. Kopumā projekta pasākumos aktīvi iesaistījās 240 uzņēmumi, un par tā rezultātiem tika informēti 7000 uzņēmumu.

Raugoties nākotnē, jānorāda, ka projekta trīs gadus ilgo pētījumu rezultātā iegūtā informācija ir palīdzējusi nodrošināt finansējumu Industriālās elektronikas centram. Šis pētniecības centrs, kas atrodas Sennerborgā (Sønderborg) netālu no Dānijas un Vācijas robežas, tiks finansēts līdz 2030. gadam.

Kopējais ieguldījumu un ES finansējuma apjoms

Kopējais ieguldījumu apjoms projektā “Green PE” ir 3 099 982 EUR, Eiropas Reģionālās attīstības fondam ieguldot 2 417 073 EUR Interreg programmas Baltijas jūras reģionam 2014.–2020. gadam plānošanas perioda ietvaros. Ieguldījums attiecas uz prioritāti “Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte”.

Uzmetuma datums

30/04/2020