Uzlabotas tramvaja līnijas labāk savienos Skansti ar pārējo Rīgu

Pateicoties ES finansējumam, Latvijas galvaspilsētā Rīgā tiks būvētas jaunas tramvaja līnijas un modernizētas jau esošās līnijas. Darbi, kas ietver arī jaunu tramvaju iegādi, ietilpst projektā, kura mērķis ir uzlabot Skanstes apkaimes savienojumus ar pilsētas centru.

 Citi rīki

 

Projekta ietvaros tiks izbūvēta kopumā 3,6 km gara tramvaja līnija. Pēc pabeigšanas tā savienos esošo 6. tramvaja maršrutu ar 5. un 9. maršrutu. 3 km garais tramvaja līnijas posms, kuru paredzēts modernizēt, ietver posmu no Ganību dambja un Pētersalas ielas krustojuma līdz Rīgas Centrāltirgum. 12 ritošā sastāva vienību iegāde ļaus nodrošināt tramvaju kursēšanu līnijās ar intervālu, kas nepārsniedz 10 minūtes.

Rīgas pašvaldības sabiedriskā transporta uzņēmums “Rīgas Satiksme” ir saņēmis ilgtermiņa bankas aizdevumu EUR 27,4 miljonu apmērā, lai finansētu ritošā sastāva iegādi. Papildu finansējums tiks saņemts no valsts budžeta un citiem īpašiem finanšu instrumentiem, kā arī no ES Kohēzijas fonda.

Visa jaunuzceltā un modernizētā infrastruktūra būs pielāgota zemās grīdas tramvajiem, kas uzlabo piekļuvi, jo īpaši personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar bērnu ratiņiem. Projekts arī palīdzēs īstenot plašāku mērķi, proti, līdz 2023. gadam par 8 km pagarināt jaunuzceltu vai rekonstruētu tramvaja līniju kopgarumu pilsētā.

Labāki savienojumi ar galvenajiem transporta mezgliem

Šī darba rezultātā Skanstes apkaime tiks tieši savienota ar Rīgas galvenajiem transporta mezgliem, jo īpaši ar Rīgas brīvostu, starptautisko autoostu un centrālo dzelzceļa staciju. Tas ir ļoti būtiski, ņemot vērā straujo izaugsmi, ko Skanste piedzīvojusi pēdējos gados gan tur strādājošo, gan dzīvojošo cilvēku skaita ziņā.

Veicinot transporta veidus ar mazām siltumnīcefekta gāzu emisijām un nostiprinot savienojumus starp dažādu transporta veidu transporta mezgliem, projekts sekmēs vides ziņā ilgtspējīgu intermodālu mobilitāti pilsētā. Tas arī atbalstīs virzību uz mazoglekļa ekonomiku, kas ir svarīga ES politikas prioritāte.

Rīgā dzīvo teju 700 000 cilvēku jeb aptuveni trešdaļa Latvijas iedzīvotāju, un tā ir lielākā pilsēta Baltijas valstīs. Rīgas vēsturiskais centrs, kas slavens ar savu jūgendstila arhitektūru, ir UNESCO pasaules mantojuma teritorija un populārs tūristu apskates objekts. 

Skanstes apkaime atrodas Vidzemes priekšpilsētā, kas ir viena no sešām Rīgas pašvaldības administratīvajām teritorijām, un tā aptver nedaudz vairāk kā 2 kvadrātkilometrus lielu platību. Apkaimē tiek veidots jauns uzņēmējdarbības rajons, un tajā atrodas arī Arēna Rīga — multifunkcionāla halle ar 14 500 sēdvietu —, kas galvenokārt paredzēta hokejam, basketbolam un koncertiem.

Kopējais ieguldījumu un ES finansējuma apjoms

Kopējais ieguldījumu apjoms projektā “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība” ir EUR 123 854 000, ES Kohēzijas fondam ieguldot EUR 65 669 331 darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2014.–2020. gada plānošanas periodam ietvaros.