Ilgtspējīgs tūrisms unikālos Igaunijas un Latvijas etniskās kultūras reģionos

Setomā un Kihnu Igaunijā, kā arī Suitu novads un Lībiešu krasts Latvijā ir mazi apgabali, kur senas kultūras tradīcijas ir saglabātas kā vietējo iedzīvotāju ikdienas dzīves sastāvdaļa. Setomā, Kihnu un Suitu novads jau ir ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, un Lībiešu krasts ir pieteikts iekļaušanai tajā. ES finansētajā projektā “UNESCO-tourism" uzmanība tiek pievērsta šo četru reģionu dzīvā mantojuma unikalitātei un tam, ka to ir atzinusi UNESCO, un mērķis ir šos reģionus attīstīt un sekmēt to veidošanos par ilgtspējīgiem tūrisma galamērķiem.

 Citi rīki

 
Baltic Coast, Latvia ©Creative commons Baltic Coast, Latvia ©Creative commons

" Projekts veicina apmeklētāju skaita pieaugumu kultūras un dabas mantojuma vietās. Līdz šim projekta galvenā ietekme ir tā, ka tūrisma uzņēmumi un pakalpojumu sniedzēji ir aktīvi iesaistījušies produktu izstrādē un mārketingā. Apmeklētāju skaita pieaugums būs vērojams pēc vairākiem gadiem, kad būs pieejami izstrādātie tūrisma produkti, kā arī četri projektā iesaistītie reģioni gan pašmāju, gan ārvalstu tirgos tiks popularizēti kā kultūras tūrisma galamērķi. "

Elīna Priksa [Elin Priks], Setomā tūrisma organizācijas vadītāja

Projekta “UNESCO-tourism" partneri dalās zināšanās un pieredzē, lai visiem četriem reģioniem izveidotu vienotu tūrisma produktu kopumu, ietverot ceļojumu maršrutus un tūrisma paketes, no kurām viena ir izveidota īpaši Japānas tirgum. Piedāvājums veidots, ietverot vietējo kultūras mantojumu un pievilcīgas vietas, un izstrādāts sadarbībā ar tūrisma kompānijām un citiem pakalpojumu sniedzējiem.

Turklāt katram reģionam tagad ir sava vizuālā identitāte un stilistiskā noformējuma vadlīnijas, ko var izmantot tādas struktūras kā pašvaldību iestādes un NVO.

Autentiska pieredze

Projekts “UNESCO-tourism" dzima, apzinoties, ka četru reģionu unikālo iezīmju un UNESCO atzinības potenciāls tūrisma mārketinga jomā nav pilnībā izmantots ne pašmāju, ne ārvalstu tirgū. Tāpēc projekta mērķis bija piedāvāt pievilcīgu produktu, kurš ļautu apmeklētājiem izbaudīt autentisku kultūras mantojumu, kas mūsdienu pasaulē ir retums.

Tradīcijas šajos četros reģionos aptver tādas lietas kā dziedāšana un dejošana, reģionālie tērpi, reliģisko un citu tradicionālo svētku svinēšana, amatniecība, dūmu pirtis un ēdiens. Ēdiens, kas ilgu laiku ticis uzskatīts par nesvarīgu elementu tūrisma piedāvājumā, šoreiz ir projekta “UNESCO-tourism" uzmanības centrā, kur tas izcelts kā galvenais iemesls, lai apmeklētu reģionu. Projekta ietvaros tiek demonstrētas dažādas reģionu īpatnības un kulinārijas tradīcijas projekta tipa kafejnīcu dienās, kas notiek gastronomijas pasākumu laikā.

Setomā jau ir pieredze, kā organizēt projekta tipa kafejnīcu dienas kā iespēju iepazīstināt apmeklētājus ar savu kulināro mantojumu un dot iespēju tūrisma operatoriem uzzināt vairāk par šīm tradīcijām, lai tie varētu tās iekļaut savos piedāvājumos. Pārējiem trim reģioniem šī ir pilnīgi jauna ideja, un līdzīgu pasākumu organizēšana tiek balstīta uz Setomā pieredzi.

Kopīgs mārketings

Vēl viens projekta aspekts ir kopīgu mārketinga vēstījumu un tematu formulēšana; ceļojumu maršruti tiek publicēti kopīgos kanālos, tostarp drukātās kartēs, brošūrās un tīmekļa vietnēs. Partneri izvēlējušies arī kopīgu mārketinga saukli “Dzīvās kultūras — vienotas unikalitātē”.

Resursu apvienošana, lai formulētu kopīgus vēstījumus un reklamētu reģionus kā vienotu kopumu, palīdz piesaistīt vairāk uzmanības un palielināt apmeklētāju skaitu, bet UNESCO logotipa izmantošana īpaši iedarbīga ir ārvalstu tirgos. Turklāt tam, ka projektā ir iesaistīti apgabali gan Igaunijā, gan Latvijā, būtu jāveicina pārrobežu tūrisms, kā arī plašāka sadarbība abu valstu starpā.

Kopējais ieguldījumu un ES finansējuma apjoms

Kopējais ieguldījumu apjoms projektā “UNESCO-tourism” ir 1 123 547 EUR, Eiropas Reģionālās attīstības fondam darbības programmas “Interreg V-A - Estonia-Latvia” 2014.–2020. gada plānošanas perioda laikā ieguldot 955 014 EUR.

Uzmetuma datums

27/02/2019