Vecāka gadagājuma cilvēku iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā Baltijas reģiona projektā pierāda, ka viņi sabiedrībai var sniegt patiesi daudz

Projekts “Būsim aktīvi!” vecāka gadagājuma cilvēkiem Pērnavā, Rīgā un Turku sniedza iespēju socializēties ar brīvprātīgā darba starpniecību. Projekts palīdzēja samazināt sociālo atstumtību un vientulību, radot pakalpojumus veciem cilvēkiem, sniedzot informāciju par brīvprātīgā darba iespējām un informējot profesionāļus par vecu cilvēku vajadzībām. Tika izveidota sadarbība starp pilsētu vadības pārstāvjiem un citām struktūrām.

 Citi rīki

 
‘Let us be active’ participants on a trip to a park in Turku. ©Karolina Mackiewicz ‘Let us be active’ participants on a trip to a park in Turku. ©Karolina Mackiewicz

" Projekts “Būsim aktīvi!” radīja entuziasmu saistībā ar vecāka gadagājuma cilvēku iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā trīs pilsētās. Kaut arī daļa profesionāļu un pašu senioru sākumā varbūt bija skeptiski noskaņoti, projektam izdevās viņus pārliecināt, ka vecāka gadagājuma cilvēki ir vērtīgs resurss un ka viņu iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā ir aktivitāte, kurā pilsētām būtu jāiegulda resursi. "

Merike Niitepõld, vadošās iestādes direktore

Projektā bija iesaistīti vairāk nekā 800 vecāka gadagājuma cilvēku, kuri piedalījās aptaujās, darbsemināros un pasākumos; iesaistījās arī 340 profesionāļu un senioru partnerpilsētās. Arī citas pilsētas vēlas mācīties no projekta panākumiem. Dalībnieki pēc pensionēšanās ir kļuvuši sabiedriski aktīvāki un izmēģina jaunas aktivitātes, piemēram, darbu zvanu centrā Rīgā.

Projektu plaši atspoguļoja projektā iesaistīto pilsētu vietējos plašsaziņas līdzekļos. Centrālā Baltijas jūras reģiona programma, Pasaules Veselības organizācija un citas iesaistītās puses palīdzēja popularizēt projekta pamatideju — vecāka gadagājuma cilvēki ir vērtība sabiedrībai. Projekts “Būsim aktīvi!” radīja ikdienas aktivitātes dalībniekiem. Daudzas no tām turpinās arī pēc projekta noslēguma. Projekts izveidoja vai nostiprināja partnerības starp pilsētu pašvaldībām, NVO, vietējām bibliotēkām un citām iestādēm. 

Partnerības iespēju izpēte un jaunu partnerību veidošana

Līdz 2015. gadam vecāka gadagājuma cilvēkiem projektā iesaistītajās pilsētās — Pērnavā Igaunijā, Rīgā Latvijā un Turku Somijā — brīvprātīga darba iespējas bija ierobežotas. Informācija par gados vecākiem cilvēkiem paredzētām aktivitātēm nebija pieejama vienuviet, un to bija grūti atrast. Pilsētām nebija veidu, kā popularizēt vecāka gadagājuma cilvēku brīvprātīgo darbu vai sadarboties ar NVO un citām organizācijām aktivitāšu īstenošanā. Nebija apzināti potenciālie ieguvumi no senioru un profesionāļu iesaistīšanas vecāka gadagājuma cilvēku brīvprātīgajā darbā.

Projekta pirmais uzdevums bija noteikt jau esošās vecāka gadagājuma cilvēkiem pieejamās un piemērotās brīvprātīgā darba iespējas. Pētījuma rezultātus izmantoja, lai informētu par brīvprātīgā darba iespējām, veidotu sadarbību ar organizācijām un veicinātu senioru iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā. Tika veiktas aptaujas vecāka gadagājuma cilvēku un profesionāļu vidū. Aptauju mērķis bija izprast attieksmi pret vecāka gadagājuma cilvēku brīvprātīgo darbu un apzināt labākās stratēģijas iniciatīvu izstrādei un veicināšanai pilsētās.

Nākamais uzdevums bija izveidot sadarbību ar NVO, pilsētu domēm, vietējām bibliotēkām un dienas centriem, lai sasniegtu vecos cilvēkus un popularizētu pieejamās brīvprātīgā darba iespējas. Senioriem organizēja tikšanās un pasākumus. Tāpat tika nodrošinātas konsultācijas vecāka gadagājuma cilvēku ģimenēm.

Profesionāļu iesaistīšana un dzīve pēc projekta

Profesionāļu piedalīšanās bija ļoti svarīga projekta sekmīgai īstenošanai. Projektā iesaistītajās pilsētās tika organizēti darbsemināri un starptautiski semināri profesionāļiem. Šie darbsemināri un semināri sniedza profesionāļiem iespējas dalīties pieredzē, izstrādāt aktivitātes un atrast veidus, kā palielināt pilsētu domju iesaisti.

Projekts ietvēra daudzveidīgas aktivitātes, daudzas no kurām joprojām turpinās. Īpašas uzmanības vērts ir zvanu centrs Rīgā, kur seniori strādā kā brīvprātīgie un nodrošina informācijas punktu citiem gados vecākiem sabiedrības locekļiem. Zvanu centrs piedāvā informāciju par senioriem piemērotiem pasākumiem pilsētā. Tas arī kalpo kā vieta, kur vecāka gadagājuma cilvēki var pārrunāt viņiem svarīgus jautājumus.

“Tripfinder” ir pakalpojums vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri Turku pilsētā vairs nespēj paši pārvietoties. Katru trešdienu brīvprātīgie un dalībnieki satiekas vietējā dzīvojamajā centrā. Brīvprātīgie izved dalībniekus pastaigā parkā. Pērnavā pilsētas svētku laikā vecāka gadagājuma cilvēkus iepazīstināja ar fizisko aktivitāšu un rokdarbu darbnīcas piedāvātajām iespējām. Pirms projekta nevienam nebija ienācis prātā informēt vecāka gadagājuma cilvēkus par šīm aktivitātēm. Pērnavā ir izveidota un tiek atjaunināta arī tīmekļa vietne, kas sniedz informāciju par vecāka gadagājuma cilvēkiem piemērotām aktivitātēm pilsētā, un šai tīmekļa vietnei regulāri rodas jauni lietotāji.

Kopējais ieguldījumu un ES finansējuma apjoms

Kopējais ieguldījumu apjoms projektā “Būsim aktīvi! Vecāka gadagājuma cilvēku sociālās izolētības mazināšana ar brīvprātīgo darbu Igaunijā, Latvijā un Somijā” ir EUR 79 994 700, Eiropas Reģionālās attīstības fondam ieguldot EUR 67 995 500 darbības programmas “(Interreg V-A) Somija–Igaunija–Latvija–Zviedrija (Centrālais Baltijas jūras reģions)” 2014.–2020. gada plānošanas periodam ietvaros.

 

Uzmetuma datums

24/11/2017