Jauna ēka un aprīkojums uzlabos pakalpojumus vienā no Latvijas vadošajām slimnīcām

Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā Rīgā notiek vērienīga paplašināšanās, kas ļaus apkalpot vairāk pacientu, vienlaikus samazinot laiku, kas jāpavada rindā. Notiek jaunas ēkas būvniecība, kas ir daļa no plašāka plāna, kas iever arī moderna medicīnas aprīkojuma iegādi. Pateicoties šim ES atbalstītajam projektam, līdz 2023. gadam vairāk nekā 1,8 miljoniem iedzīvotāju tiks nodrošināti labāki veselības aprūpes pakalpojumi.

 Citi rīki

 

Galvenais darbs ir 37 726 m2 plašas multifunkcionālas ēkas, kas pazīstama kā A korpusa otrā kārta, būvniecība. Tā nodrošinās vairāku ķirurģijas profilu darbu un tajā atradīsies Sievietes un bērna veselības klīnika. Ēkā arī tiks sniegti moderni intensīvās aprūpes pakalpojumi un nodrošināta aprūpe neiroloģijas nodaļas pacientiem. Tāpat jaunās ēkas izbūve ļaus uzlabot neatliekamās medicīnas centra (uzņemšanas) darbu. A korpusa 2. kārtas ēka ir savienota ar nesen atklāto A korpusa 1. kārtas ēku, kuras celtniecībai arī tika saņemts ES finansējums. Abu jauno ēku kopējā platība ir 68 164 m2.

Pasaules klases tehnoloģijas

Šajā projektā tiek finansētas specializētas medicīnas iekārtas, piemēram, magnētiskās rezonanses attēldiagnostikas iekārta un datortomogrāfijas skeneris. Tāpat tiek nodrošinātas vairākas jaunas IT sistēmas, ieskaitot centralizētu pacientu novērošanas sistēmu, kā arī neatliekamās palīdzības pacientu plūsmas un patoloģijas laboratorijas informācijas sistēmas.

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca atrodas blīvi apdzīvotā Rīgas rajonā. Tā nodrošina gan ambulatorās, gan stacionārās veselības aprūpes pakalpojumus. A korpusa 2. kārtas ēkas nodrošinātās papildu telpas un jaunais aprīkojums ļaus slimnīcai ik gadu apkalpot aptuveni 22 000 ambulatoros pacientus un 46 000 pacientus, kuri slimnīcā uzturas ilgāku laiku. Plānots, ka jaunās telpas un aprīkojums ļaus saīsināt ārstēšanas ilgumu par 10 % un ambulatoro pacientu rindā gaidīšanas laiku — par 37 %.

Reālo vajadzību apmierināšana

Projekts slimnīcai ir ļoti nepieciešams, jo slimnīcas vecās ēkas ir sliktā stāvoklī un neatbilst mūsdienu veselības aprūpes prasībām. Slimnīcu dibināja 1910. gadā, un lielākā daļa ēku ir kultūrvēsturiski nozīmīgas, tāpēc to rekonstrukcija nav atļauta.

Slimnīcas jaunā veselības aprūpes infrastruktūra nodrošina lielāku pacientu drošību, finanšu un personāla resursu efektīvāku izlietojumu un kvalitatīvus medicīniskos pakalpojumus slimnīcas prioritārajās darbības jomās, kas ietver sirds un asinsvadu, onkoloģisko, perinatālā un neonatālā perioda veselības aprūpi.

Projekts palīdz Paula Stradiņa klīniskajai universitātes slimnīcai uzlabot pakalpojumu pieejamību, jo īpaši iedzīvotājiem, kuri pakļauti sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam: 50 % pacientu ir no laukiem.

Kopējais ieguldījumu un ES finansējuma apjoms

Kopējais ieguldījumu apjoms projektā “Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība” ir 91 068 678 EUR, ES Eiropas Reģionālās attīstības fondam ieguldot 64 334 618 EUR darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2014.–2020. gada plānošanas periodam ietvaros. Ieguldījums attiecas uz prioritāti “Sociālā iekļaušana”.

Uzmetuma datums

18/09/2020