Latvijā ar ES atbalstu veic Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanāciju

Aptuveni 35 kilometru attālumā no Latvijas galvaspilsētas Rīgas, Inčukalna novadā atrodas divi sērskābā gudrona dīķi, kas ir viena no piesārņotākajām padomju laiku izgāztuvēm valstī. Lai situāciju uzlabotu, ir uzsākts ES finansēta vides sanācijas projekta otrais posms.

 Citi rīki

 

Projekta 2. posma galvenais uzdevums ir monitoringa sistēmas izveide, lai palīdzētu nodrošināt dīķu apkārtnes gruntsūdeņu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Pēc 2023. gada decembrī plānotās projekta pabeigšanas Latvijas Valsts vides dienests uzturēs objektu vismaz piecus gadus un turpinās vides kvalitātes monitoringu teritorijā vismaz 30 gadus, lai nodrošinātu sanācijas darbu ilgtspēju ilgtermiņā.

Bīstams piesārņojuma līmenis

Inčukalna ziemeļu un dienvidu sērskābā gudrona dīķi atrodas netālu no vienas no lielākajām Latvijas upēm — 460 km garās Gaujas, kas sākas Vidzemes augstienē, vidustecē kalpo par robežu starp Latviju un Igauniju, līdz beigās ietek Rīgas jūras līcī pie Carnikavas.

Laikposmā no 1950. līdz 1980. gadiem padomju okupācijas laikā dīķus, kas tika izveidoti bijušo smilšu karjeru vietā, izmantoja kā izgāztuves Rīgas farmācijas un parfimērijas rūpniecības atkritumiem. Lielākā daļa atkritumu saturēja izlietotu smēreļļu un sērskābā gudrona maisījumu no smēreļļu rūpnīcas. Tāpat šeit tika izgāzti arī citi atkritumi no parfimērijas un medicīnisko eļļu ražošanas.

Karjeru dibenam un malām nebija ierīkota izolācija, tāpēc sērskābais gudrons iesūcās gruntī un piesārņoja gruntsūdeņus. Mūsdienās piesārņojuma līmenis un tā izplatība no abiem dīķiem rada draudus cilvēku veselībai un apkārtējai videi.

Veselīgāka vide

Projekta divu posmu mērķi ir divējādi: pirmkārt, novērst tālāku piesārņojuma izplatīšanos, jo īpaši gruntsūdeņu piesārņošanu ar sērskābo gudronu; otrkārt, attīrīt objektus, lai tie vairs neradītu draudus sabiedrības veselībai un videi, un lai tos varētu izmantot saimnieciskiem mērķiem.

Projekta otrajā posmā tiks nodrošināta pirmajā posmā sākto darbu pabeigšana un visu projekta mērķu pilnīga īstenošana. 2007.–2013. gada plānošanas periodā īstenotā pirmā posma izmaksas, kuras finansēja no ES finanšu instrumentiem, kopsummā pārsniedza 27,6 miljonus EUR. Vairāk nekā 19,3 miljonus EUR šim projekta posmam nodrošināja Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

No dīķiem jau ir izsmelts un attīrīts materiāls tūkstošiem tonnu apjomā, ko pēc sajaukšanas ar zāģskaidām aiztransportē no teritorijas. Cita starpā šo materiālu var izmantot, lai ražotu klinkeru — cementa izejvielu.

Kopējais ieguldījumu un ES finansējuma apjoms

Kopējais ieguldījumu apjoms projektā “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms” ir 29 699 997 EUR, Eiropas Reģionālās attīstības fondam ieguldot 24 869 085 EUR darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2014.–2020. gada plānošanas periodam ietvaros. Ieguldījums attiecas uz prioritāti “Vide un resursefektivitāte”.

Uzmetuma datums

18/09/2020