Interaktīva grāmata atver jaunu lappusi Latvijas un Igaunijas bērniem

Papildinot tradicionālu drukāto grāmatu ar interaktīvām, digitālām funkcijām, izglītības pētnieki Igaunijā un Latvijā padara mācīšanos patīkamu, jēgpilnu un aizraujošu.

 Citi rīki

 
New children’s books available in Estonia and Latvia use digital technology to let young readers interact with the story’s characters. ©Digital Learning Systems OÜ New children’s books available in Estonia and Latvia use digital technology to let young readers interact with the story’s characters. ©Digital Learning Systems OÜ

" Šo grāmatu var lietot mājās, lai rosinātu sarunu starp bērniem un vecākiem. Savukārt bērnudārzos tā ir lielisks rīks izmantošanai nodarbībās, kas orientētas uz rotaļām. Iespējams, šī ir pirmā digitālā grāmata latviešu valodā un pirmais mēģinājums digitalizēt grāmatu īpaši izglītības mērķiem. "

Zanda Dzērve, bērnudārza skolotāja no Rīgas

Pasaulē, kas kļūst arvien digitālāka, skolotājiem ir aizvien grūtāk piesaistīt skolēnu uzmanību grāmatām. Kaut arī viņi, iespējams, lasa grāmatas skolā, tomēr mājās tiek ieslēgtas ekrānierīces.

Lai risinātu šo problēmu, ES finansētais projekts “Kā Lupatiņi mācījās?” uzdeva jautājumu par to, “kā būtu, ja mēs apvienotu abus medijus?”

Atbilde ir jauna veida bērnu grāmata, kas, pateicoties tajā integrētajai digitālajai tehnoloģijai, ļauj jaunajiem lasītājiem tieši mijiedarboties ar stāsta tēliem. Tagad Igaunijas un Latvijas mājās un skolās bērni ne vien lasa, bet arī klausās, skatās un sarunājas ar grāmatām, kuras ir atdzīvojušās.

Kā Lupatiņi mācījās?

Lupatiņi ir populāra bērnu stāstu sērija Latvijā. Grāmatas stāsta par Zeķīti, Lakatiņu, Cimdiņu un Spilventiņu — četrām zinātkārām radībām, kas vienmēr rotaļājas un mācās jaunas lietas ar viņu gudrā, vecā drauga Kaķa palīdzību.

Šajā projektā Lupatiņu daudzie piedzīvojumi atdzīvojas, izmantojot Igaunijā izstrādāto optiskās identifikācijas (OID) tehnoloģiju. Ar OID digitālo pildspalvu pieskaroties grāmatas lapām, kurās iestrādāti īpaši drukas kodi, lasītājiem kļūst dzirdamas skaņas, jautājumi, pantiņi un dziesmas.

Katrā no plānotajām piecām Lupatiņu sērijas grāmatām ir 13 lielas digitāli kodētas ilustrācijas, kas palīdz apgūt vārdu krājumu, valodu un pamatiemaņas lasīšanā un matemātikā. Piemēram, grāmata lasītāju aicina pieskarties lapā attēlotajiem sarkanajiem priekšmetiem. Ja lasītājs pieskaras pie zaļa priekšmeta, tad pildspalva nevis saka, ka tas ir nepareizi, bet kāda Lupatiņu tēla balsī dod padomu.

Divas no grāmatām ir bilžu grāmatas, bet pārējās ir gan teksts, gan attēli. Visu grāmatu mērķis ir rosināt radošumu, un tajās ir ietverti oriģināli dzejoļi un dziesmas, ar kurām bērns var mijiedarboties. Pieskaroties ar pildspalvu attēlam, tēli mudina bērnus kopā ar viņiem izlasīt dzejoļus vai, piemēram, nostāties uz vienas kājas vai vicināt rokas kā spārnus.

Grāmatas ir ļoti populāras skolās

Grāmatas izmanto abu valstu agrīnās izglītības iestādēs, un tās sekmīgi palīdz sasniegt dažādus svarīgus izglītības mērķus, tostarp attīstīt sociālās prasmes, izprast matemātikas jēdzienus un attīstīt lasītprasmes pamatiemaņas. Apvienojot igauņu tehnoloģiju un latviešu radošumu, grāmatām ir liela nozīme, veidojot pārrobežu attiecības, sekmējot kultūras apmaiņu un veicinot dzimtās valodas apguvi abās valstīs.

Iespējams, lielākais Lupatiņu interaktīvo grāmatu sasniegums ir tas, ka tām ir izdevies padarīt lasīšanu par jautru nodarbi. Tā vietā, lai ieslēgtu televizorus vai planšetdatorus, bērni Igaunijas skolās un mājās paņem rokā savas digitālās pildspalvas, atver grāmatu un mācās kopā ar Lupatiņiem.

Kopējais ieguldījumu un ES finansējuma apjoms

Kopējais ieguldījumu apjoms projektā “Audio mācību materiāli pirmsskolas izglītībai — Kā Lupatiņi mācījās?” ir 370 725 EUR, Eiropas Reģionālās attīstības fondam darbības programmas “Interreg V-A — Igaunija-Latvija” 2014.–2020. gada plānošanas perioda laikā ieguldot 370 725 EUR. Ieguldījumi ietilpst prioritātē “Uzņēmējdarbības veicināšana, jaunu ideju izmantošana ekonomikā”.

Uzmetuma datums

12/04/2019