Atbalsts Eiropas mazajām un vidēji lielām pilsētām digitālās ekonomikas sniegto iespēju izmantošanā

Projektā “TechTown” tika pētīts, kādā veidā 11 mazas un vidēji lielas pilsētas Eiropā varētu maksimāli palielināt digitālās ekonomikas darbvietu radīšanas potenciālu.

 Citi rīki

 
A transnational meeting held as part of the TechTown project. ©URBACT (2018) A transnational meeting held as part of the TechTown project. ©URBACT (2018)

" Projekts “TechTown” mums ir ļāvis sasniegt augstāko līmeni reģionālās ekonomiskās attīstības un uzņēmējdarbības stratēģijas izstrādē. "

Martins Bīslijs (Martin Beasley), Bārnslijas padomes darba grupas vadītājs

11 pilsētas 10 valstīs pētīja dažādas iespējas, sākot ar tehnoloģiju klasteru izveidi un beidzot ar atbalsta sniegšanu uzņēmumiem, lai tie varētu piekļūt digitālajām prasmēm un inovācijai, kas nepieciešama to izaugsmei un konkurētspējai. Šī darba rezultātā tika izstrādāti plāni, lai katrai pilsētai palīdzētu izmantot digitālās ekonomikas darbvietu radīšanas potenciālu.

Projektā piedalījās šādas pilsētas: Beizingstouka un Dīna (Basingstoke and Deane) un Bārnslija (Barnsley) Apvienotajā Karalistē, Limerika (Limerick) Īrijā, Sansevastjana (San Sebastián) Spānijā, Klermonferāna (Clermont-Ferrand) Francijā, Sirakūzas (Siracusa) Itālijā, Dubrovnika (Dubrovnik) Horvātijā, Ņīreģhāza (Nyíregyháza) Ungārijā, Cēsis Latvijā, Jēvle (Gävle) Zviedrijā un pilsētu grupa Loop City Dānijā.

Digitālie mediji

Bārnslijā — pilsētā, kura atrodas Dienvidjorkšīrā un kurā ir 72 000 iedzīvotāju,— esošais uzņēmējdarbības atbalsta centrs “Enterprising Barnsley” kopš 2010. gada ir palīdzējis radīt vairāk nekā 1000 darbvietas gadā. Pateicoties centra darbam, tā Digitālo mediju centra noslogojums palielinājās no 54 % 2015. gada aprīlī līdz 98 % 2018. gada jūnijā.

Bārnslijā iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums ir ievērojami mazāks nekā pārējā valsts teritorijā. Iedzīvotāju aptaukošanās rādītāju ziņā pilsēta ieņem astoto vietu Anglijā. Apzinoties, ka veseli iedzīvotāji un aktīvu dzīvesveidu veicinoša pilsētas infrastruktūra ir būtiski svarīga, lai piesaistītu tehnoloģiju uzņēmumus, kas rada darbvietas, pilsētplānotāji vērsās “TechTown” tīklā. Kopā tika uzsākta iniciatīva “Fit for the future” (Gatavs nākotnei).

Tās mērķis bija uzlabot iedzīvotāju veselību un samazināt nevienlīdzību veselības aprūpes jomā. Stratēģijā tika apvienotas vairākas iniciatīvas, kuru mērķis ir panākt veselību veicinošas izmaiņas politikā tādās jomās kā transports, pilsētplānošana, izglītība, mājokļi un nodarbinātība. Stratēģijā ir izteikts aicinājums izveidot vairāk drošu gājēju un riteņbraucēju celiņu un izstrādāt mobilitātes plānus.

Integrētas rīcības plāni

Vietējos integrētas rīcības plānos, kuri tika pielāgoti katrai partnerpilsētai, ir paredzētas kampaņas prasmju pilnveides veicināšanai.

Piemēram, Latvijā Cēsu pilsētas iestādes veicināja digitālo izglītību un uzņēmējdarbību, sadarbojoties ar skolām, universitātēm un pilsētas vēsturiskajā daļā strādājošajiem uzņēmumiem.

Viena no galvenajām projekta “TechTown” sniegtajām atziņām bija, ka, lai varētu izdarīt digitālo lēcienu, ir ļoti svarīgi izmantot vietējā līmeņa dalībniekus, radīt stabilu tīklu un kartēt esošās un ideāli piemērotās ekosistēmas. Ieviešot to visu praksē, Cēsis iesaistīja jaunus cilvēkus un pilnībā izmantoja esošā radošo un digitālo industriju centra “Skola6” potenciālu. Ieklausoties vietējo ieinteresēto personu viedoklī, centrs koncentrējās uz bērnu izglītošanu jau agrīnā vecumā.

Projekts “TechTown” tika īstenots kā daļa no Eiropas teritoriālās sadarbības programmas URBACT, kuras mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un integrētu pilsētu attīstību. Tās ietvaros resursi un zināšanas tiek izmantoti, lai palīdzētu pilsētām ieviest uzlabojumus četrās jomās: pārvaldība, vide, iekļaušana un ekonomika.

Kopējais ieguldījumu un ES finansējuma apjoms

Kopējais ieguldījumu apjoms projektā “TechTown” ir 749 000 EUR, Eiropas Reģionālās attīstības fondam ieguldot 585 237 EUR darbības programmas “URBACT III” 2014.–2020. gada plānošanas periodam ietvaros. Ieguldījums attiecas uz prioritātēm “Digitālais vienotais tirgus” un “Darbvietas, izaugsme un ieguldījumi”.

Uzmetuma datums

11/08/2020