Baltijas jūras reģiona vecāka gadagājuma cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana

Projekta BaltSe@nioR mērķis bija pievērsties sociālajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras novecojošas kopienas Baltijas jūras reģionā, un viņu vajadzībām pielāgotu inovatīvu, viedu mēbeļu un interjera dizaina priekšmetu trūkuma problēmai. Projektā tika izmantots gan pieprasījums pēc šiem priekšmetiem, gan tirgus potenciāls, lai iedrošinātu iesaistīties reģiona ražošanas nozari.

 Citi rīki

 
The age simulator prototype allows people to experience the physical limitations of old age  ©The age simulator prototype allows people to experience the physical limitations of old age The age simulator prototype allows people to experience the physical limitations of old age ©The age simulator prototype allows people to experience the physical limitations of old age

" Mēs esam pārliecināti, ka atpazīstamība, ko iegūstam, pateicoties projekta aktivitātēm, ievērojami palielina izpratni un ietekmē attieksmi pret vecāka gadagājuma cilvēkiem — ne tikai mēbeļu ražošanas uzņēmumos kā mūsu mērķa grupā, bet sasniedzot tiešos lietotājus daudz tālāk, kā arī tos, kam šie cilvēki rūp — žurnālistus, interjera arhitektus, kā arī varas iestādes un politiķus —, soli pa solim veidojot ES par labāku un draudzīgāku vietu senioriem. Tas bija milzīgs gods visai BaltSe@nioR komandai, kas mums deva papildu motivāciju strādāt vēl cītīgāk. "

Dr. Beāta Fabisiaka [Beata Fabisiak], projekta BaltSe@nioR koordinatore

Projektā, ko koordinēja Poznaņas Dabaszinātņu universitātes Koksnes tehnoloģijas fakultāte Polijā, zināšanas mēbeļu un dizaina jomās tika apvienotas ar informācijas tehnoloģijām un sasniegumiem robotikā, kā arī ar lietojumprogrammām un datu bāzēm deviņās Baltijas jūras reģiona valstīs. 

Tā ietvaros, tradicionālajā mēbeļu ražošanā integrējot jaunas tehnoloģijas, reģiona ražošanas nozarei pavērās jaunas nozīmīgas perspektīvas. Tajā pašā laikā tika izstrādāti mūsdienīgi rīki, lai paaugstinātu vecāka gadagājuma cilvēku dzīves kvalitāti.

Mūsdienu tehnoloģiju integrēšana tradicionālajā dizainā

Lai atvieglotu šāda veida produktu izstrādi, projekta laikā 3D drukas tehnikā tika izveidots novecošanās tērpa prototips, kas lietotājam ļauj izjust fiziskos ierobežojumus, ar kādiem saskaras novecojošs ķermenis. Nolūks šādai empātiskai to problēmu iepazīšanai un atzīšanai, ar kurām seniori saskaras savās mājsaimniecībās, bija mudināt ražošanas uzņēmumus ieviest jaunas idejas un ražojumus.

Papildus novecošanās tērpam projekta laikā izstrādāja viedā krēsla prototipus, kurā sēžot, ar sensoriem krēslā savienotas interaktīvas videospēles mudina lietotāju veikt vairāk fizisko aktivitāšu. Vēl tika izstrādātas grīdlīstes ar iebūvētu sistēmu, kas reaģē uz kritienu, un spogulis, kurš rāda personalizētus ziņojumus par laika apstākļiem vai dienas plānu, kā arī 3D drukas tehnikā izgatavoti rokturi mēbelēm, kurus var pielāgot seniora satvērienam. Projekta dalībnieki mūsdienu senioru vajadzībām pielāgoja Polijā no 1960. gadiem populāra atzveltnes krēsla dizainu. Šie pielāgotie prototipi parāda iespēju, kā modernās tehnoloģijas integrēt tradicionālajā mēbeļu dizainā, un tie ir kalpojuši par iedvesmojošu piemēru, iedrošinot uzņēmumus ieviest jauninājumus.

Tādējādi projekts mudināja Baltijas jūras reģiona uzņēmumus palielināt savu konkurētspēju, jauninājumu ieviešanas līmeni un dalību neapgūtā tirgū. Tajā pašā laikā projekta dalībnieki pievērsās nepieciešamībai uzlabot reģiona vecāka gadagājuma cilvēku dzīves kvalitāti viņu mājās.

Virtuāla bibliotēka, kas ir pieejama visiem

Projekta BaltSe@nioR ietvaros izveidoja virtuālu zināšanu bibliotēku par senioru sabiedrību reģionā. Bibliotēkā ir parādīti ar izstrādātajām metodēm un projektēšanas rīkiem panāktie rezultāti. Bezmaksas lejupielādējama un 3D drukas tehnikā izdrukājama novecošanās tērpa versija ir pieejama visām ieinteresētajām personām vai ražotājiem. Uzņēmumi var izmantot bibliotēku, lai pārbaudītu senioru vajadzības attiecīgajā valstī, pielāgotu piedāvājumu un vieglāk iekļūtu ārvalstu tirgos.

Eiropā dzīvo aptuveni 90 miljoni vecāka gadagājuma cilvēku, kas ir 18 % no visiem tās iedzīvotājiem. Paredzams, ka līdz 2030. gadam šis skaits būs pieaudzis līdz 24 %. Neraugoties uz novecojošo kopienu sociālajām problēmām, mēbeļu un mājas aprīkojuma ražotāji nepietiekami ņem vērā vecāka gadagājuma cilvēku vajadzības. 

Lai sasniegtu nospraustos mērķus, projekta dalībnieki paļāvās uz Vācijas un Polijas, kas ir divas no pasaulē nozīmīgākajām un lielākajām mēbeļu ražotājām un eksportētājām, nostāju. Tas ar saviem sasniegumiem un produktiem ieguva lielu atpazīstamību konferencēs, piemēram, Stokholmas Mēbeļu un gaismekļu gadatirgū, kā arī Milānas Dizaina nedēļas laikā. Ar projekta rezultātiem tika iepazīstināti Eiropas politikas veidotāji, tādējādi stiprinot tā atzīšanu starptautiskā mērogā.

Videos

Kopējais ieguldījumu un ES finansējuma apjoms

Kopējais ieguldījumu apjoms projektā “BaltSe@nioR — Inovatīvi risinājumi Baltijas jūras reģiona uzņēmumu atbalstam produktu izstrādē ar mērķi uzlabot mājās dzīvojošu senioru komfortu un drošību” ir 2 400 000 EUR, no kuriem ES Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums darbības programmas “Interreg Baltijas jūras reģions” ietvaros 2014.–2020. gada plānošanas periodam ir 1 700 000 EUR.  Ieguldījums attiecas uz prioritāti “Darbavietas, izaugsme un ieguldījumi”.

 

Uzmetuma datums

26/07/2019