COOP: jaunas uzņēmējdarbības iespējas Igaunijas un Latvijas uzņēmējiem

Ar regulāriem tīklu veidošanas pasākumiem un semināriem COOP projekts palīdz Latvijas un Igaunijas lauksaimniekiem, rokdarbu tirgotājiem un amatniekiem paplašināt uzņēmējdarbību pārrobežu reģionā.

 Citi rīki

 
The COOP project is helping Latvian and Estonian farmers and tradespeople expand their businesses in the cross-border region. ©Daiga Bojare The COOP project is helping Latvian and Estonian farmers and tradespeople expand their businesses in the cross-border region. ©Daiga Bojare

" Dažādi kopīgi pasākumi, piemēram, semināri un mācību braucieni, kas uz ilgāku laiku saved kopā uzņēmējus, ir piemērota vieta, kur sākt sadarbību pakalpojumu, mārketinga un realizācijas jomā, kā arī iegūt jaunus draugus. "

Marguss Timmo (Margus Timmo), Setomā pašvaldības priekšsēdētājs (galvenais partneris)

Pateicoties uzlabotajām valodu un tehnoloģiju prasmēm, vietējie lauksaimnieki, rokdarbu meistari un citi amatnieki tagad var labāk nekā jebkad iepriekš paplašināt savu darbību jaunos tirgos. Tas ir īpaši aktuāli pārrobežu reģionu uzņēmējiem Igaunijā un Latvijā. Izmantojot tehnoloģiju un mārketinga zinātību, šie uzņēmēji var viegli pārdot savas preces un pakalpojumus arī otrpus robežai.

Lai šajā jomā palīdzētu vietējiem uzņēmējiem Igaunijā un Latvijā, ES finansētais COOP projekts bija vērsts uz pārrobežu sadarbības veicināšanu.

Tīklu veidošana

Pašlaik modē ir pirkt un pārtikā lietot tikai vietējus produktus. Kaut arī šī tendence kopumā ir lieliska ziņa vietējiem ražotājiem, tā arī var liegt mazajiem zemniekiem un amatniekiem paplašināt savu uzņēmējdarbību. Tas tāpēc, ka jēdzienu “vietējais” lieto ļoti šaurā nozīmē, ar to domājot tikai savu pilsētu vai novadu. Bet kā ar kaimiņu novadiem? Vai reģionu otrpus robežai?

Atbildi uz šiem jautājumiem sniedz pārrobežu tīklu veidošana — kaut kas tāds, kā acīmredzami trūka mazajiem uzņēmējiem Igaunijas un Latvijas pierobežā. Atzīstot, ka savstarpēja uzticēšanās ir ļoti būtiska sekmīgai pārrobežu sadarbībai, COOP projekts saveda kopā uzņēmējus un lauku MVU no abām robežas pusēm, izmantojot dažādus pasākumus, seminārus un mācību braucienus. Dalībniekiem tika dota iespēja satikt līdzīgi domājošus uzņēmējus, nodibināt kontaktus un apgūt labāko praksi sekmīgai tirdzniecībai un mārketingam atšķirīgā reģionā.

Kopumā tika organizēti 27 pārrobežu pasākumi, piesaistot teju 370 dalībniekus, galvenokārt augļu, gaļas, piena un dārzeņu audzētājus un rokdarbu meistarus. Šo pasākumu rezultātā projektā tika izveidota mārketinga brošūra, kurā pārstāvēti 66 dažādu uzņēmēju produkti un pakalpojumi un sniegta vispārīga informācija par uzņēmējdarbību pārrobežu reģionā.

Ilgtspējīgas vietējās ekonomikas veidošana

Lauku attīstība ir lielā mērā atkarīga no uzņēmējdarbības attīstības un darbvietu radīšanas, tāpēc tādiem projektiem kā COOP ir liela nozīme ilgtspējīgas vietējās ekonomikas veidošanā. Daļēji pateicoties projekta gaitā īstenotajiem pasākumiem, vietējie uzņēmumi, kuri piedalījās projektā, ir kļuvuši konkurētspējīgāki, paplašinājuši darbību un radījuši jaunas darbvietas, nodrošinot, ka viss reģions iegūst no to panākumiem.

Kopējais ieguldījumu un ES finansējuma apjoms

Kopējais ieguldījumu apjoms projektā “Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā (COOP Local)” ir 338 756 EUR, Eiropas Reģionālās attīstības fondam darbības programmas “Interreg V-A — Igaunija-Latvija” 2014.–2020. gada plānošanas perioda laikā ieguldot 287 942 EUR. Ieguldījumi ietilpst prioritātē “Uzņēmējdarbības veicināšana, jaunu ideju izmantošana ekonomikā”

Uzmetuma datums

12/04/2019