Glosārijs

 Citi rīki

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Godalgas "RegioStars"

Godalgu "RegioStars" mērķis ir veicināt pieredzes un paraugprakses apmaiņu starp Eiropas reģioniem, tādējādi stimulējot inovatīvas darbības.

Šīs godalgas tiek pasniegtas katru gadu nolūkā noteikt un cildināt ES reģionālās politikas atbalstītus reģionālās attīstības projektus. Pasniedzot balvas, sabiedrības uzmanība tiek vērsta uz inovatīviem projektiem, kas varētu sniegt iedvesmu citiem reģioniem tik dažādās jomās kā MVU inovācija, bioekonomika un ilgtspējīgs pilsētas transports.

Lai projekti tiktu izvirzīti apbalvojumu saņemšanai, tiem ir obligāti jābūt inovatīviem, ir jāapliecina to ilgtspējība un pozitīvais ieguldījums, ko to īstenošana ir sniegusi attiecīgo reģionu ekonomikā. Šo projektu rezultātiem ir jāstiprina vietējas, reģionālas un starpreģionālas partnerības.

Papildinformācija