Glosārijs

 Citi rīki

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Ziemeļīrijas darba grupa

Komisija ir uzsākusi būtisku iniciatīvu saistībā ar Ziemeļīriju, kuras rezultātā tika izveidota Ziemeļīrijas darba grupa (ZĪDG).

Šīs darba grupas pamatā ir starp divām galvenajām politiskajām partijām 2007. gada maijā noslēgtais līgums par ietekmes sadalījuma atjaunošanu Ziemeļīrijā.

Bijušais Komisijas priekšsēdētājs José Manuel Barroso bija pirmais augstākā līmeņa starptautiskās politikas pārstāvis, kas satikās ar tolaik jaunievēlēto premjerministru Ian Paisley un viņa vietnieku Martin McGuinness.

Viņš piedāvāja izveidot Komisijā darba grupu, kas izvērtētu iespējas, kā Ziemeļīrija varētu gūt lielāku labumu no ES politikas un aktīvāk iesaistīties ES politikas procesā, lai vairotu reģiona labklājību.

Papildinformācija