Glosārijs

 Citi rīki

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

INTERACT

Programma INTERACT 2014.–2020. gadam piedāvā atbalstu ieinteresētajām pusēm, kuras kohēzijas politikas Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros īsteno ES finansētas programmas.

INTERACT nodrošina konsultācijas par pārvaldību un īstenošanu, sniedz atbalstu tematisku semināru organizēšanai un izplata informāciju par paraugprakses piemēriem.

INTERACT visā Eiropā atbalsta iestādes un organizācijas, kas atbild par teritoriālās sadarbības programmu pārvaldību. To vidū ir pārvaldības iestādes, apvienotie tehniskie sekretariāti, valstu kontaktpunkti, kā arī sertifikācijas un revīzijas iestādes. Programma aptver visas ES dalībvalstis, kā arī Norvēģiju un Šveici.