Glosārijs

 Citi rīki

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Eiropas teritoriālās sadarbības grupas (ETSG)

Eiropas teritoriālās sadarbības grupas mērķis kas ir atvieglot un veicināt pārrobežu, starptautisko un starpreģionu sadarbību ES. Šo grupu uzdevumi ietver tādu programmu īstenošanu, kuras līdzfinansē ES vai cits Eiropas pārrobežu sadarbības projekts.

ETSG kā juridiskas personas apvieno iestādes no dažādām dalībvalstīm. To locekļu vidū var būt pašas ES dalībvalstis, reģionālās vai vietējās iestādes, apvienības vai citas valsts struktūras. ETSG ir jābūt pārstāvētiem locekļiem no vismaz divām ES dalībvalstīm.