Lauku attīstība

Kaimo vietovės sudaro pusė Europos, jose gyvena apie 20 % populiacijos. Tačiau dauguma kaimo vietovių yra nepalankiausi ES regionai, jų BVP vienam gyventojui yra žymiai mažesnis nei Europos vidurkis.

 Citi rīki

 

Lai palīdzētu lauku reģioniem attīstīties un palielināt nodarbināto personu īpatsvaru, Eiropas Savienības lauku attīstības politikas ietvaros ir paredzēti trīs visaptveroši mērķi, proti, uzlabot lauksaimniecības konkurētspēju, nodrošināt dabas resursu un klimata jomā veikto pasākumu ilgtspējīgu pārvaldību, kā arī līdzsvarotu lauku apvidu teritoriālo attīstību. Šādi mērķi ir paredzēti arī ES kohēzijas politikas ietvaros. Tāpēc Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Eiropas Sociālais fonds (ESF) strādā, lai papildinātu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros īstenotos pasākumus.