Ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni

Kohēzijas politikai ir svarīga loma, atbalstot ES pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni atbilstīgi Enerģētikas savienības stratēģijai.

Finansējuma periodā 2014.-2020. gadam Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) noteikumi pirmo reizi pieprasīja, lai dalībvalstis piešķirtu obligātu minimālo daļu no pieejamā finansējuma ekonomikai ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni:

  • 20 % no valsts ERAF finansējuma attīstītākajos reģionos
  • 15 % pārejas reģionos
  • 12 % mazāk attīstītajos reģionos

Dalībvalstis ir ievērojami pārsniegušas šo minimālo proporciju, un pašlaik 40 miljardi EUR no ERAF un Kohēzijas fonda ir ieplānoti ieguldījumiem ekonomikā ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2014.–2020. gada periodā (divkārša summa salīdzinājumā ar iepriekšējā finansējuma periodā iztērēto).

Tas palīdzēs dalībvalstīm, reģioniem, vietējām pašvaldībām un pilsētām veikt tik ļoti vajadzīgos ieguldījumus mājokļu energoefektivitātē, atjaunojamo energoresursu ražošanā un izmantošanā, viedos enerģētikas tīklos un ilgtspējīgā pilsētu transportā, kā arī pētījumos un inovācijās šajās jomās. Šie ieguldījumi palīdzēs samazināt dārgu enerģijas importu, dažādot mūsu enerģijas avotus, risināt enerģētisko nabadzību, samazināt emisijas, radīt darbavietas un atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus.

Atbilstīgi 7. tematiskajam mērķim ir iespējams arī saņemt atbalstu investīcijām ilgtspējīgā transportā, mobilitātē un elektroenerģijas viedā sadalē, uzkrāšanā un pārvades sistēmās.Thematic Objective 4 Low carbon economy by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020