ES paplašināšanās

Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA) ir izveidots, lai palīdzētu tām valstīm, kas nav ES dalībvalstis, taču vēlas tai pievienoties, sagatavot savu sabiedrību un ekonomiku dalībai ES. Finansējumu var saņemt vairākas Balkānu valstis, kā arī Turcija, un tas ir svarīgs ES ārpolitikas instruments.

IPA īpaši palīdz kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm nostiprināt iestāžu rīcībspēju, veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, kā arī īstenot ekonomikas un administratīvās reformas.p>

Lai gan IPA ir ārpolitikas instruments, to arī uzskata par īpašu reģionālās politikas daļu, jo tā mērķauditorija ir potenciālās ES dalībvalstis.