Konkurences politika

 Citi rīki

 

Saskaņā ar kohēzijas un reģionālo politiku piešķirtam finansējumam vajadzības gadījumā ir jāatbilst noteikumiem, kas piemērojami valsts atbalsta jomā.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. pantā pdf ir aizliegti tādi valsts atbalsta pasākumi, kas:

a) ietver valsts līdzekļu piešķiršanu;
b) piešķir ekonomiskas priekšrocības uzņēmumiem;
c) rada konkurences traucējumus, sniedzot priekšrocības atsevišķiem uzņēmumiem;
d) iespaido tirdzniecību starp dalībvalstīm.

Detalizētāku informāciju skatiet Rokasgrāmatā par valsts atbalstu pdfEnglish.

Papildinformācija

  • Konkurences ģenerāldirektorāta vietnes sadaļa par valsts atbalstu English
  • Kohēzijas politikas reakcija uz ekonomikas krīzi DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolsk