Temati

ES kohēzijas politika sniedz atbalstu projektiem daudzās jomās.

Kohēzijas politikas finansējums 2014.–2020. gadam ir vērsts uz 11 tematiskajiem mērķiem. Četri no tiem ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) galvenās prioritātes. Turklāt ES finansē projektus virknē citu jomu un sniedz atbalstu visnelabvēlīgākajā situācijā esošajiem reģioniem.

ERAF tematiskie mērķi

Lasiet vairāk par galvenajām reģionālās politikas finansējuma prioritātēm:

Dalībvalstīm un reģioniem noteikta daļa ERAF finansējuma ir jāpiešķir vismaz divām no šīm galvenajām prioritātēm:

  • vismaz 80 % ERAF finansējuma — attīstītākajiem reģioniem;
  • vismaz 60 % ERAF finansējuma — pārejas reģioniem;
  • vismaz 50 % ERAF finansējuma — mazāk attīstītākajiem reģioniem.

Citi tematiskie mērķi

Uzziniet vairāk par pārējo septiņu tematisko mērķu finansējumu:

Citas darbības jomas

Turklāt ES kohēzijas finansējums nodrošina atbalstu arī tālāk norādītajās jomās, tādējādi palīdzot īstenot stratēģiju “Eiropa 2020” gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes veicināšanai:

Noteiktu reģionu un kopienu vajadzību risināšana

ES īpašas pūles velta tādu reģionu un kopienu atbalstam, kuri ietilpst īpašā kategorijā: