Vai šī politika attiecas uz manu reģionu?

Kohēzijas politika attiecas uz visiem ES reģioniem. Taču lielākā finansējuma daļa tiek novirzīta tur, kur tā ir visnepieciešamākā - uz reģioniem, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 75 % no ES vidējā rādītāja.

Kā tiek definēti reģioni? Kohēzijas politikas pamatā ir ES NUTS sistēma, kas katru valsti iedala trīs statistisko vienību līmeņos (NUTS reģionos) atbilstīgi iedzīvotāju skaitam.

Iedzīvotāju skaita kritēriji NUTS līmeņiem:

Līmenis Minimums Maksimums
NUTS 1. līmenis: 3 miljoni 7 miljoni.
NUTS 2. līmenis: 800 000 3 miljoni
NUTS 3. līmenis: 150 000 800 000

Kohēzijas politika atbilstība 2014-2020

Pilns regulas teksts Eur-Lex tīmekļa vietnē - Atbalstāmās teritoriālās vienības


Eligibility 2014-2020

karte : Struktūrfondi 2014-2020 atbilstība pdf


Eligibility 2014-2020

karte : Kohēzijas politika atbilstība 2014-2020 pdf