Latvijā saglabā Latgales vecticībnieku kultūras mantojumu

 Citi rīki

 
31/03/2021

Latgalē ar ERAF atbalstu top kultūras mantojuma centrs ar mērķi padarīt pievilcīgāku tūrisma maršrutu, kas vijas caur šo mazāk attīstīto reģionu, vienlaicīgi saglabājot būtisku reģiona vēstures daļu.

© iStock/Bargais © iStock/Bargais

Vecticībnieku kultūras mantojuma centrs un radošās darbnīcas atradīsies Slutišķu sādžā, Naujenes pagastā. Projektā tiks restaurētas divas guļbūves: dzīvojamā māja un šķūnis.

Tās cēluši vecticībnieki — pareizticīgās baznīcas senākās formas sekotāji. Daudzi vecticībnieki atbēga no Krievijas uz Latviju pēc tam, kad Maskavas patriarhs Nikons 1653. gadā reformēja pareizticīgo baznīcu un aizliedza daļu vecticībnieku rituālu.

Ēkā atradīsies ekspozīcija un būs atspoguļots vecticībnieku dzīvesveids, garīgais mantojums un galdniecības prasmes.

Projekta mērķis ir saglabāt reģiona kultūras mantojumu un identitāti un veicināt ilgtspējīgu ekonomikas attīstību. 73 % no projekta kopējā 6 454 208 EUR budžeta veido ERAF finansējums.

Vairāk informācijas

Programma/projekts: Izaugsme un nodarbinātība, Latvija, “Rīteiropas vērtības”

Avotraksts tīmekļa vietnē: https://www.daugavpilsnovads.lv/, 24.03.2021.

Ziņas

Saistītās valstis

Latvia