European Commission logo
lvLatviešu

ES solidaritāte darbībā: Komisija ierosina mobilizēt gandrīz 530 miljonus eiro, lai atbalstītu ārkārtas pasākumus cīņā pret koronavīrusa pandēmiju

  • 11 March 2021
ES solidaritāte darbībā: Komisija ierosina mobilizēt gandrīz 530 miljonus eiro, lai atbalstītu ārkārtas pasākumus cīņā pret koronavīrusa pandēmiju

Šodien Eiropas Komisija nāk klajā ar gandrīz 530 miljonus eiro lielu finansējumu, kas kā papildatbalsts sniedzams ES Solidaritātes fonda (ESSF) ietvaros.

Finansējums atbalstīs 17 dalībvalstu un 3 pievienošanās sarunvalstu (Austrijas, Beļģijas, Horvātijas, Čehijas, Igaunijas, Francijas, Vācijas, Grieķijas, Ungārijas, Īrijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Portugāles, Rumānijas, Spānijas, kā arī Albānijas, Melnkalnes un Serbijas) centienus aizsargāt sabiedrības veselību no koronavīrusa. Ar šo finansējumu tiks segta daļa no minēto valstu publiskajiem izdevumiem, kuri attiecas uz medicīnisko aprīkojumu un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, ārkārtas atbalstu iedzīvotājiem un slimību profilakses, uzraudzības un kontroles pasākumiem.

Par kohēziju un reformām atbildīgā Komisijas locekle Elīza Ferreira sacīja: “ES Solidaritātes fonds ir konkrēts piemērs tam, kā tieši darbojas Eiropas solidaritāte. Kopš izveides fonds grūtajos laikos ir sniedzis efektīvu palīdzību un atbalstu miljoniem cilvēku. Pagājušajā gadā mēs paplašinājām fonda darbības jomu, lai tajā ietvertu arī liela mēroga ārkārtas situācijas veselības jomā. Tagad mēs ierosinām mobilizēt tik ļoti nepieciešamo finansiālo palīdzību saistībā ar koronavīrusu. ESSF kārtējo reizi pilda savu pamatuzdevumu.”

Šodien ierosinātā atbalsta pakete ietver arī 132,7 miljonus eiro lielus avansa maksājumus, ko jau ir saņēmusi Vācija, Īrija, Grieķija, Spānija, Horvātija, Ungārija un Portugāle. 17 dalībvalstīm paredzēto ESSF galīgo maksājumu mobilizācija balstās uz iesniegto pieteikumu rūpīgu novērtējumu, kas garantē pieejas konsekvenci un vienlīdzīgu attieksmi. 

Turpmākie soļi

Komisijas ierosinātais finansiālais ieguldījums tagad ir jāapstiprina Eiropas Parlamentam un Padomei. Tad finansiālais atbalsts tiks izmaksāts pievienošanās sarunvalstīm.

Konteksts

ESSF tika izveidots pēc smagajiem plūdiem, kas 2002. gada vasarā skāra Centrāleiropu, un tā primārais mērķis ir atbalstīsīgām valstīm palīdzēt pēc dabas katastrofām veikt glābšanas un atjaunošanas darbus. No 2002. līdz 2020. gadam ESSF ir mobilizējis kopumā vairāk nekā 6,5 miljardus eiro intervences pasākumiem 96 katastrofu gadījumos 23 dalībvalstīs un 1 pievienošanās sarunvalstī. ESSF ir īpašs solidaritātes instruments, kas tiek mobilizēts, pamatojoties uz pieteikumiem un to atbilstības novērtēšanu. Nākamajā 2021.–2027. gada plānošanas periodā tas būs iekļauts jaunizveidotajā rezervē solidaritātei un palīdzībai ārkārtas gadījumos. Kopš 2020. gada aprīļa, ņemot vērā ES centienus apkarot koronavīrusa pandēmiju, ESSF darbības joma tika paplašināta un tajā tika ietvertas liela mēroga ārkārtas situācijas sabiedrības veselības jomā.

2020. gadā ESSF piešķīra 683,7 miljonus eiro Horvātijai, lai likvidētu postošās sekas, ko izraisīja zemestrīce Zagrebā un tās apkārtnē, un 7 miljonus eiro Polijai, lai atbalstītu atjaunošanas darbus, kas bija vajadzīgi pēc plūdiem Podkarpatu vojevodistes provincē. 2021. gadā Komisija jau apstiprināja avansa maksājumus Francijai un Grieķijai, ņemot vērā reģionālas katastrofas, kas skāra to attiecīgās teritorijas.

 

More information