Latvijā ar atbalstu radošajām industrijām veicina ilgtspējīgu reģionālo attīstību

 Citi rīki

 
16/04/2019

ERAF finansēts projekts nodrošina inovatīva pārrobežu projekta īstenošanu Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā Latvijā.

Šīs ERAF finansētās iniciatīvas ietvaros tiks izveidota izglītības platforma, apvienojot iesaistīto partneru intelektuālo ieguldījumu mākslā, organizējot publiskas lekcijas un rīkojot plašākai sabiedrībai paredzētas izstādes. Projektā tiks arī nodrošinātas apmācības un radošās darbnīcas dalībniekiem, kam interesē māksla, dizains, izglītība, uzņēmējdarbība u. c.

Radošajās darbnīcās tiks piedāvāta divu gadu izglītības programma 160 dalībniekiem ar mērķi sekmēt pāreju no “tradicionālajām” uz radošajām industrijām kā pamatu ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai pārrobežu reģionā.

Projekta kopējais budžets ir 220 193 EUR, no kā 85 % finansēs ERAF. Finansējumu arī izmantos, lai modernizētu partneru darbnīcu un studiju telpas, uzstādītu multimediju, konferenču un 3D prototipēšanas aprīkojumu, tādējādi nodrošinot kvalitatīvas apmācības iespējas.

Saistītās saites:

Avotraksts tīmekļa vietnē https://www.km.gov.lv, 02.04.2019.


Autors: Inita Kabanova

Foto: © Thinkstock/gorodenkoff

Ziņas