Eiropas valsts pārvaldes kvalitātes indekss, 2017. gad

 Citi rīki

 
27/02/2018

Gēteborgas Universitātes Valsts pārvaldes kvalitātes institūta sagatavotais Eiropas valsts pārvaldes kvalitātes indeksa (EKI) 2017. gada izdevums ir vienīgais institucionālās kvalitātes mērs, kas Eiropas Savienībā ir pieejams reģionu līmenī. Institucionālā kvalitāte tiek definēta kā daudzpusējs jēdziens, kas ietver augstu taisnīguma un kvalitātes līmeni valsts pārvaldes sniegtajos pakalpojumos apvienojumā ar zemu korupcijas līmeni. EKI, kuru Eiropas Komisija ir finansējusi 2010. gadā, kā arī atkārtoti 2013. gadā un 2017. gadā, mērķis ir atspoguļot vidusmēra iedzīvotāju attieksmi un pieredzi attiecībā uz korupciju un to, cik lielā mērā viņi novērtē valsts pārvaldes pakalpojumus savā reģionā kā taisnīgus un kvalitatīvus.

Šobrīd ir pieejami trīs izdevumi, lai parādītu to, kādi uzlabojumi vai lejupslīde notikuši laika gaitā. Lai gan šajos trīs izdevumos vērojama relatīva valsts pārvaldes kvalitātes stabilitāte, šķiet, ka palēnām sāk izzust vecās dalījuma robežas valsts pārvaldes kvalitātē ne vien starp Ziemeļeiropu un Dienvideiropu, bet arī starp Rietumeiropu un Austrumeiropu. Valsts pārvaldes kvalitātes atšķirības 2017. gadā vairs nav tik izteiktas, kādas tās bija 2010. gadā.

Eiropas valsts pārvaldes kvalitātes indekss, 2017. gads

Ziņas