Septītais kohēzijas forums (Webstreaming)

 Citi rīki

 
27/06/2017

Septītais kohēzijas forums, kas 26. un 27. jūnijā norisināsies Briselē, ir plaša mēroga politisks pasākums, kas tiek organizēts reizi trīs gados un kurā piedalās vairāk nekā 700 cilvēku, tostarp augsta līmeņa pārstāvji no Eiropas iestādēm un valstu valdībām, reģionālo un vietējo iestāžu pārstāvji, ekonomiskie un sociālie partneri, NVO un akadēmisko aprindu pārstāvji. Ar uzrunām uzstāsies Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers, Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajāni un Maltas premjerministrs Džozefs Muskats.

 Pasākuma gaitā tiks teiktas vēl vairākas papildu runas, notiks trīs darba grupu debates un trīs paralēli semināri, kas veltīti būtiski svarīgiem jautājumiem par Eiropas un Eiropas strukturālo un investīciju fondu nākotni.

Šis pasākums būs būtisks atskaites punkts Eiropas strukturālo un investīciju fondu sistēmas izstrādē laikposmam pēc 2020. gada. Kohēzijas politikā ir jāaplūko sarežģītais uzdevums padarīt Eiropas ekonomiku iekļaujošāku, konkurētspējīgāku un noturīgāku, kā arī jārisina Baltajā grāmatā par Eiropas nākotni ierosinātie jautājumi par ES politikas pievienoto vērtību, subsidiaritāti un plaisu starp solījumiem un to īstenošanu.

Forums lēmumu pieņēmējiem, ieinteresētajām personām un speciālistiem sniedz unikālu iespēju apspriest to, kā ES politika var palīdzēt uzlabot visu Eiropas iedzīvotāju dzīves apstākļus un iespējas globalizācijas, tehnoloģisko pārmaiņu un aizvien pieaugošās nevienlīdzības situācijā. Tā ir iespēja definēt kohēzijas politikas atbildi uz galvenajām Eiropas Savienības ekonomiskajām un sociālajām problēmām un uzlabot konkrētu rezultātu nodrošināšanu iedzīvotājiem.

Forums notiks pirms Septītā kohēzijas ziņojuma pieņemšanas, lai tajā varētu iekļaut debatēs ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem izdarītos secinājumus.

Conference Agenda 

 

Live Webstreaming

DAY 1 : 26/06/2017: English, French, German, Italian, Spanish, Polish, Romanian for all sessions and Bulgarian for workshop 1.

DAY 2 : 27/06/2017: English, French, German, Italian, Spanish, and Polish

Norises vietas: Charlemagne ēka, Brisele
Norises laiks: 26.06.2017.–27.06.2017

Sekojiet mums pakalpojumā Twitter#EU7CF @EU_Regional

Dalība pasākumā tikai ar ielūgumiem

Darba kārtība 

Praktiska informācija


Plašāka informācijaREGIO-B1-WORKSHOPS-AND-SEMINARS@ec.europa.eu

Pasākums tiks straumēts internetā.

Septītais kohēzijas forums

Ziņas