Pētījums “Dzīves kvalitāte Eiropas pilsētās” parāda, cik apmierināti ar savu pilsētu ir iedzīvotāji

 Citi rīki

 
29/01/2016

Eiropas Komisija šodien publiskoja rezultātus, kas iegūti Eirobarometra piektajā zibensaptaujā “Dzīves kvalitātes vērtējums Eiropas pilsētās”. Pētījums tika veikts 79 Eiropas pilsētās, kas atrodas visās ES dalībvalstīs, kā arī Islandē, Norvēģijā, Šveicē un Turcijā. Vairāk nekā 40 000 cilvēku tika aptaujāti par veselu virkni ar pilsētām saistītu jautājumu.

Pētījums bija vērsts vienīgi uz dzīves kvalitāti, parādot, cik apmierināti ir iedzīvotāji ar dažādiem pilsētas dzīves aspektiem, piemēram, ar nodarbinātības iespējām, ārvalstnieku klātbūtni, sabiedrisko transportu un piesārņojumu pilsētās. Galvenie pētījuma konstatējumi liecina, ka eiropieši kopumā ir ļoti apmierināti ar pilsētām, kurās dzīvo: izņemot sešas pilsētas, visās pārējās pilsētās vismaz 80 % respondentu norādīja, ka labprāt dzīvo savā pilsētā. Daži konstatējumi parāda pozitīvu tendenci salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem: piemēram, Budapeštā un Krakovā, salīdzinot ar 2012. gadu, par 20 % ir palielinājies to iedzīvotāju īpatsvars, kuri pozitīvi vērtē sabiedriskā transporta pakalpojumus savā pilsētā. Pētījums arī parāda, kurām jomām ir jāpievērš īpaša uzmanība — lielākā daļa iedzīvotāju uzskata, ka veselības aprūpes pakalpojumi, bezdarbs un izglītība ir trīs lielākās problēmas viņu pilsētā.

Kohēzijas politikā 2014.–2020. gadam ir paredzēti būtiski ieguldījumi pilsētu teritorijās — EUR 15 miljardi ir paredzēti ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai un tos tiešā veidā pārvaldīs pilsētu pašvaldības. Pētījums ir veidots tā, lai pilsētas varētu salīdzināt savus rādītājus ar citām pilsētām atbilstoši 30 kritērijiem, kas saistīti ar sociālajiem, ekonomiskajiem, kultūras un vides aspektiem. Tam būtu jāmudina ieinteresētās personas un lēmumu pieņēmēji izmantot holistisku pieeju ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai. 

Plašāka informācija

X

Ziņas

Saistītās tēmas

Urban development