Publicētie DG REGIO iepirkumi un dotācijas

Šajā vietnē ir pieejami visi dokumenti, kas attiecas uz Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta izsludinātajiem uzaicinājumiem uz konkursiem un uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, attiecīgā darba programma un finansēšanas lēmumi.

Ieinteresētajām personām ieteicams regulāri apmeklēt vietni un pārskatīt publicētos dokumentus.