Eiropas Savienības kohēzijas politika — ieguldījumi reģionos un pilsētās

 Citi rīki

 
Eiropas Savienības kohēzijas politika — ieguldījumi reģionos un pilsētās

03:34 minutes / mp4

Lejupielādēt

Katru gadu ES investē miljoniem eiro, lai radītu darbvietas un panāktu ekonomikas izaugsmi, kas palīdz samazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības starp Savienības reģioniem. Šajā īsajā video varat uzzināt, kā šie ES ieguldījumi var uzlabot iedzīvotāju ikdienu, stimulējot ekonomikas izaugsmi viņu reģionā.

Pateicoties ES kohēzijas politikai, pēdējos 5 gados ir radītas vairāk nekā 600 000 darbvietu, gadā ir ieguldīts līdz pat 15 miljonu personu profesionālajā apmācībā, uzlabojot viņu iespējas atrast darbu, līdzfinansēta 25 000 km autoceļu un 1800 km dzelzceļu izbūve, vēl 3 miljoniem iedzīvotāju ir pieejams tīrs dzeramais ūdens un ieguldījumus saņēmuši 200 000 MVU un 61 000 pētniecības projektu. Šie skaitļi turpina augt, jo projekti, kurus sāka iepriekšējo piecu gadu laikā, joprojām dod rezultātus.

Visi šie uzlabojumi bija iespējami, pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fondam, Kohēzijas fondam un Eiropas Sociālajam fondam, kuri kopā veido vairāk nekā trešdaļu no ES budžeta.

Datums: 16/07/2014

Valodas Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish Czech Bulgarian Croatian

Subtitri english

Ilgums 03:34 minutes / mp4

Sīkāka informācija

The EU's main investment policy

Videoklipi