Septītais ziņojums par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 09/10/2017

Šodien Komisija publisko septīto kohēzijas ziņojumu, kurā apskatīti ES reģionu rādītāji, izvērtēta pieredze, kas gūta no kohēzijas politikas līdzekļu izlietojuma krīzes gados, kā arī ieskicēts kohēzijas politikas virziens pēc 2020. gada.

Kohēzijas ziņojumā analizēta ES ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija, kritiski izvērtējot pašreizējo stāvokli Savienībā, un tajā secināts, ka Eiropas ekonomika sāk atlabt, taču vēl joprojām vērojamas atšķirības starp dalībvalstīm, kā arī pašās dalībvalstīs.

Publiskā sektora investīcijas ES joprojām nav sasniegušas pirmskrīzes līmeni, taču reģioniem un dalībvalstīm vēl vairāk nekā agrāk nepieciešams atbalsts, lai pārvarētu grūtības, kas apzinātas pārdomu dokumentā par ES finanšu nākotni; te minama digitālā revolūcija, globalizācija, demogrāfiskās izmaiņas un sociālā kohēzija, ekonomiskā konverģence un klimata pārmaiņas.

More information :

Seventh Report on Economic, Social and Territorial Cohesion

Publications