šķēršļu pārvarēšana pierobežas reģionos - kopsavilkuma ziņojums par tiešsaistes sabiedrisko apspriešanu

 Citi rīki

 

2015. gada septembrī Komisija sākaPārrobežu reģionu sadarbības analīzi, lai izpētītu šķēršļus, ar kuriem joprojām saskaras cilvēki pierobežas reģionos. Šī analīze ietvēra ES mēroga sabiedrisku apspriešanu, kuras rezultāti tika šodien publicēti.

Respondenti ne vien skaidri identificēja atlikušās pārrobežu problēmas, bet arī sniedza konkrētas idejas šo problēmu risināšanai, kas ir apkopotas šajā ziņojumā.

Respondenti minēja šādus piecus galvenos šķēršļus:

  1. juridiski un administratīvi šķēršļi (nepietiekama kvalifikāciju atzīšana, sociālā nodrošinājuma, pensiju un nodokļu sistēmu atšķirības);
  2. valodas barjera;
  3. fiziski šķēršļi (infrastruktūras un integrētu sabiedriskā transporta sistēmu trūkums);
  4. sadarbības trūkums starp valsts iestādēm saistībā ar pārrobežu jautājumiem;
  5. ekonomiskās atšķirības (darba tirgus un algu atšķirības, kas rada asimetriskas plūsmas).

2014.–2020. gada periodā pārrobežu sadarbības veicināšanā tiks ieguldīti vairāk nekā EUR 10 miljardi no ESI fondiem.

More information :

Cross-Border Review

Publications