Sestais ziojums par ekonomisko, socialo un teritorialo koheziju

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 23/07/2014

Šis ziņojums ir sagatavots jauna kohēzijas politikas 7 gadu plānošanas perioda sākumā, kad situācija ES dramatiski atšķiras no situācijas iepriekšējā plānošanas perioda sākumā 2007. gadā. Tolaik ES joprojām turpinājās ekonomiskās izaugsmes periods. Ienākumi, nodarbinātības līmenis un publiskie ieguldījumi palielinājās, bet nabadzība un sociālā atstumtība samazinājās, kā arī saruka reģionālās atšķirības. Neskatoties uz šīm pozitīvajām tendencēm, starp reģioniem saglabājās lielas atšķirības daudzās jomās.

Krīzes sākums to visu mainīja. Kopš 2008. gada valsts parāds ir dramatiski palielinājies, visā ES daudzu iedzīvotāju ienākumi ir sarukuši, nodarbinātības līmenis lielākajā daļā valstu ir samazinājies, bet bezdarba līmenis ir augstākais vairāk nekā 20 gadu laikā, kā arī vairāk izplatīta ir nabadzība un sociālā atstumtība. Vienlaikus daudzās valstīs ir palielinājušās reģionālās atšķirības attiecībā uz nodarbinātības un bezdarba līmeni un IKP uz vienu iedzīvotāju, bet citās valstīs šo atšķirību mazināšanās ir apstājusies. Šīs pārmaiņas nozīmē, ka stratēģijas “Eiropa 2020” nodarbinātības palielināšanas un nabadzības samazināšanas mērķi tagad ir daudz tālāki nekā to noteikšanas brīdī un turpmākajos 6 gados būs nepieciešams liels darbs, lai tos sasniegtu, ņemot vērā ievērojamos budžeta ierobežojumus.

More information :

Sixth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion

Publications