ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības stratēģiju Donavas reģionam

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 08/04/2013

Donavas reģions aptver 14 valstis, astoņas no tām ir ES dalībvalstis. Šis reģions ir mājas vairāk nekā 100 miljoniem cilvēku, kas ir piektā daļa no ES iedzīvotājiem. Tautsaimniecības potenciāla ziņā šīs valstis ir atšķirīgas, taču reģions ir cieši savstarpēji saistīta sistēma, tam ir turpmākas integrācijas un izaugsmes iespējas.

Reģionu izmainīja pēdējas divas ES paplašināšanās kārtas; drīz ES pievienosies Horvātija. Vēl ir piecas valstis, kuras dažādos veidos attīsta savas politiskās, sociāli-ekonomiskās un nozaru saiknes ar ES. Reģionam ir stratēģiska pozīcija, tas atver ES durvis tās kaimiņiem - Melnās jūras reģionam, Dienvidkaukāzam un Vidusāzijai. Šajā reģionā atrodas pasaules pati starptautiskākā upe, kas ir svarīga transporta ass, svarīgs hidroloģiskais baseins un ekoloģiskais koridors.

More information :

EU Strategy for the Danube Region

Publications