Panorama 72: Ungārija raugās gaišākā nākotnē

 Citi rīki

 

Žurnāla Panorama pavasara izdevumā, kas tagad ir pieejams lejupielādei, iekļauta ekskluzīva intervija ar kohēzijas un reformu komisāri Elīzu Ferreiru (Elisa Ferreira). Plašu tematu loku aptverošajā diskusijā viņa pievēršas savai iepriekšējai pieredzei un nākotnes prioritātēm.

Šoreiz mēs pievēršamies Ungārijai. Papildus plašam projektu klāstam atradīsiet arī interviju ar Ungārijas inovāciju un tehnoloģiju ministru Lāslo Palkoviču (László Palkovics) par viņa plāniem valsts konkurētspējas palielināšanai. Ar vēl vienu galveno rakstu pievēršamiem tiem projektiem, kas saņēmuši Interreg finansējumu gadā, kad tiek svinēta tās 30. gadadiena.

Žurnāla numurā tiek aplūkota pašreiz notiekošā komunikācijas kampaņa “ES nodrošina reģionus”, iekļauta intervija ar Administratīvo spēju veidošanas izmēģinājuma projekta komandas līderi Kostas Raftopulosu (Kostas Raftopoulos) un novērtēta ES iniciatīva atpalicības novēršanai reģionos.

Sadaļā “Vienkāršiem vārdiem” ir iezīmēts ieguldījums no Baltijas jūras reģiona un iekļauta mūsu Youth4Regions žurnālistes reportāža no PILSĒTU foruma, kas nesen notika Portu. Projektu sadaļā apmeklējam Čehiju, Horvātiju, Serbiju, Igauniju un Vāciju.

Publications