Žurnāla Panorama 71. izdevums. Portugāles darba kārtībā prioritāte ir izaugsmei un ilgtspējībai

 Citi rīki

 

Žurnāla Panorama ziemas numurs tagad ir pieejams lejupielādei, un šoreiz tajā galveno vietu ieņem Portugāle.

Mēs runājam ar darbības programmas un vadošās iestādes pārstāvjiem, lai uzklausītu viņu domas par to, kā Portugāle virzās uz izaugsmi, vienlaikus arī padarot savu ekonomiku videi draudzīgāku un risinot ar klimata pārmaiņām saistītās problēmas. Minēto ilustrē vairāki inovatīvi projekti.

Mēs iepazīstinām arī ar galvenajiem secinājumiem nesenajā stratēģiskajā ziņojumā, kurā, pamatojoties uz dalībvalstu progresa ziņojumiem, sniegta sīki izstrādāta un atjaunināta informācija par to, kā līdz 2018. gada beigām ir īstenotas ESI fondu programmas 2014.–2020. gadam. Un sīki aplūkojam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) pārrobežu sadarbības programmu ietvaros finansētos projektus un nesen notikušo “fi-compass Showcase 2019” saistībā ar ESI fondu finanšu instrumentu atbalstītajiem projektiem.

Mūsu fotolapās ir sniegts atskats uz 2019. gada Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļu, kas daudzējādā ziņā ir līdz šim populārākais un veiksmīgākais šāda veida pasākums, un vēl mēs piedāvājam divas kartes, kurās attēlota Eiropas ceļu pieejamība.

Sadaļā “Vienkāršiem vārdiem” ir iezīmēts Lisabonas un Taho ielejas ieguldījums, un META grupa runā par iespējām, kuras sniedz uz pašu kapitālu balstīti finanšu instrumenti. Mēs arī uzklausām jauniešus, kuri piedalījušies mediju programmā Youth4Regions. Projektu sadaļā apmeklējam Čehiju, Spāniju, Ungāriju, Franciju un Beļģiju.

Publications