Žurnāla Panorama 66. izdevums. Lietuva: veidojot gudrāku nākotni

 Citi rīki

 

Žurnāla Panorama rudens izdevumā, kas tagad ir pieejams lejupielādei, ietverts plašs tēmu loks, tostarp pilsētu jautājumi, starptautiskā sadarbība un enerģētikas politika.

Šoreiz īpaša uzmanība ir pievērsta Lietuvai. Intervijā Lietuvas finanšu ministrs Vilius Šapoka skaidro, kā Lietuva ir izmantojusi ES finansējumu, lai uzlabotu valsts konkurētspēju un produktivitāti ar ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībā. To ilustrē piecu jaunu projektu detalizēti apraksti. Foto stāstu sadaļā ir aplūkoti Vācijas Reinzemes-Pfalcas reģionā finansētie projekti.

Šajā izdevumā ir pētīts tas, kā kohēzijas politika atbalsta ilgtspējīgu enerģētiku un mazoglekļa sabiedrību, mūsu stratēģiskās partnerības ar pilsētām visā pasaulē, izmantojot Pilsētu sadarbības programmu, kā arī atspoguļoti nesenā ziņojuma rezultāti par uzņēmējdarbības vidi Horvātijā, Čehijas Republikā, Portugālē un Slovākijā.

Tāpat šajā numurā iepazīstinām ar šī gada EUinmyregion foto un blogu konkursu uzvarētājiem un atskatāmies uz nesen noslēgušos projektu Road Trip Project (“Izbrauciens”), pēc piedzīvojuma beigām Berlīnē tiekoties ar visiem astoņiem jaunajiem dalībniekiem. Projektu sadaļā ir sniegti piemēri no Gibraltāra, Rumānijas un Vācijas.

Publications