Žurnāla Panorama 65. izdevums. Kohēzijas politika — spēcīgs dzinulis ceļā uz gudrāku nākotni

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2021-2027
Date : 04/07/2018

Žurnāla Panorama vasaras izdevumā, kas pieejams lejupielādei, tiek apsvērtas nākotnes perspektīvas un Eiropas Komisijas ierosinātais budžets 2021.–2027. gada finansēšanas laikposmam. Ievadrakstā izklāstīts, kā ar tajā minētajiem ierosinājumiem varētu reformēt kohēzijas politiku, savukārt ekskluzīvā intervijā ar komisāri Krecu (Creţu) iztirzātas galvenās norises un to pamatojums, kam seko viedokļi, ko sākotnēji izteikušas dažādas ieinteresētās personas visā Eiropā.

Šoreiz mēs pievēršamies Īrijai, kas patlaban atzīmē ES dalības 45. gadadienu. Intervijā ar valsts budžeta izdevumu ministru Paskālu Donahjū (Paschal Donohoe) un īpaši atlasītu projektu apkopojumā tiek atainots, kā ERAF finansējums palīdzējis Īrijai kļūt inovatīvākai un konkurētspējīgākai.

Šajā izdevumā noskaidrots šī gada Regiostars konkursa finālam izvirzītais 21 projekts un sniegta sīkāka informācija par nākamo Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļu, kas oktobrī norisināsies Briselē, un tās tematiku. Atzīmējot Eiropas Kultūras mantojuma gadu, ir aplūkoti arī dažādi ERAF atbalstītie kultūras mantojuma projekti, un foto stāstu sadaļā attēlotas inovācijas Polijā. Mēs sniedzam atskaiti par nesen notikušo labas pārvaldības konferenci un apsekojam dažādas iniciatīvas, kas palīdz veidot administratīvo spēju visā ES, kā arī turpinām sekot plašsaziņas līdzekļos slavu ieguvušo Eiropas jauniešu jaunākajiem piedzīvojumiem, šķērsojot kontinentu ES projektā “Road Trip Project” (“Izbrauciens”). Projektu sadaļā ir sniegti piemēri no Itālijas, Francijas un Bulgārijas.

Publications