Panorama 53: Eiropa digitalizējas

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 24/07/2015

Tagad Panorama vasaras izdevums ir pieejams tiešsaistē angļu valodā. Viens no izdevuma pamatrakstiem ir par Interreg programmas 25. gadadienu, un tajā aplūkoti tās 20 sekmīgākie projekti un sniegta īpašo gadadienas pasākumu programma, kā arī publicēta intervija ar Eiropas Parlamenta deputāti un EP Reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētāju Iskra Mihaylova. Citā izdevuma pamatrakstā aplūkots, kā kohēzijas politika palīdzēs finansēt nesen paziņotā digitālā vienotā tirgus veidošanu, proti, sākot no platjoslas pakalpojumu pieejamības, līdz atklātajiem datiem un e-pārvaldes pakalpojumiem.

Panorama intervijās ar reģionālo iestāžu pārstāvjiem sarunājamies ar Augšnorlandes iestādes priekšsēdētāju un Galisijas iestādes direktoru par viņu reģionu pieredzi kohēzijas politikas īstenošanā, savukārt sadaļā „Vienkāršiem vārdiem” ietverti sešu Eiropas reģionu pārstāvju sagatavotie raksti.

Tāpat izdevumā aplūkoti šā gada ATVĒRTO DIENU interesantākie pasākumi un Eiropas pārdomātas specializācijas programmas enerģētikas jomā īstenošanas uzsākšana.

Turklāt ietverta arī ierastā jaunumu sadaļa un ES dalībvalstu projektu apskats.

Publications