Panorama 51 - Amatā stājas jaunā Komisija

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 19/12/2014

"Panorama" ziemas izdevumu ievada ekskluzīva intervija ar jauno reģionālās politikas komisāri Korinu Krecu (Corina Crețu), kurā viņa stāsta par savu politikas attīstības redzējumu nākamajos gados. Citā galvenajā rakstā stāstīts, kā ES kohēzijas politika palīdz risināt klimata pārmaiņu un enerģētiskās drošības problēmas, ieguldot ekonomikā ar zemu oglekļa emisiju līmeni. Tāpat mēs apskatām vairākas iniciatīvas, ko ieviesusi Eiropas Komisija, lai palīdzētu ES dalībvalstīm stiprināt administratīvo kapacitāti Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu pārvaldībai, un analizējam "Van den Brandes ziņojumu" par daudzlīmeņu pārvaldību un partnerību, kura mērķis ir panākt labāku saskaņotību starp strat­ēģiju "Eiropa 2020" un partnerības līgumiem.

Citos rakstos apskatām šī gada Open Days pasākuma Briselē panākumus, iezīmējam Itālijas prezidentūras Eiropas Padomē galvenos izaicinājumus un rezultātus, ieskatāmies ES Pilsētprogrammas nākotnē un pētām programmas "Interreg" teritoriālās sadarbības pagātni, tagadni un nākotni.

Atradīsiet arī ierasto jaunumu sadaļu un ES dalībvalstu projektu apskatu.

Publications