Panorama 48: Kohēzijas politika 2014.-2020. gadam - Tas brīdis ir klāt

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 14/02/2014

Žurnāla “Panorama” ziemas izdevuma galvenā tēma ir reformētā kohēzijas politika 2014.–2020. gadam, un tajā tiek padziļināti analizēts, kādas pārmaiņas šī politika nesīs visām ieinteresētajām personām.Ekskluzīvā intervijā Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Barrozu izklāsta, kā reformētā kohēzijas politika palīdzēs veicināt izaugsmi un radīt darbvietas, kā arī sasniegt stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus.

Šajās debatēs iesaistās arī mūsu lasītāji, un tas ir atspoguļots paplašinātajā sadaļā “Vienkāršiem vārdiem”, kur dalībvalstu, reģionu un biedrību pārstāvji no visas Eiropas izsaka savu viedokli par reformu un stāsta, ko cer sagaidīt jaunajā finansēšanas periodā.

Pārējās izdevuma sadaļās ir izklāstīti reformas galvenie punkti un tematiskās prioritātes, aprakstīts budžeta apstiprināšanas process Eiropas Parlamenta skatījumā, sniegta informācija par pieteikšanos finansējumam un aplūkotas saziņas stratēģijas un pienākumi.Atradīsiet arī ierasto jaunumu sadaļu un sadaļu par ES dalībvalstu projektiem.

Publications