Panorama 46 - ES sveic Horvātiju

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 28/06/2013

Žurnāla Panorama 2013. gada vasaras numurs šobrīd ir pieejams tiešsaistē angļu, franču un vācu valodā. Žurnāla centrālais raksts ir 6 lappuses garš izklāsts par Horvātijas pievienošanos ES, kas sniedz pārskatu par pievienošanās procesu, iepazīstina ar Horvātijas galvenajām nozarēm un sekmīgu projektu piemēriem, kā arī satur interviju ar Horvātijas ministru prezidenta vietnieku un reģionālās attīstības un ES finansējuma ministru Branko Grčiču (Branko Grčić).

tra žurnāla galvenā tēma ir ieskats vienotajā revīzijas procesā (ko veic Eiropas Komisija un valsts iestādes), lai nodrošinātu pienācīgu finansējuma izlietojumu kohēzijas politikas ietvaros. Žurnālā ir iekļauts arī pārskats par nesen publicēto Stratēģisko ziņojumu par kohēzijas politiku, ieskats oktobrī paredzētajā OPEN DAYS pasākumā un raksts par valsts atbalsta noteikumu pārskatīšanu.

Publications